BIG-nummer: vanaf 1 april 2019 overal of toch niet?

5 maart 2019

Een voorlichtingsbericht van het CIBG dat onlangs is verspreid stelt dat het BIG-nummer, dankzij de aangenomen wetswijziging vanaf 1 april 2019, op veel plekken vermeld moet worden. Dit hoewel de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin de nadere invulling van deze verplichting zou worden beschreven, nog niet is gepubliceerd. Het bericht deed in de beroepsgroep veel stof opwaaien. Wat staat er in dit voorlichtingsbericht en wat is de juridische status van zo’n bericht?

Wetswijziging Wet BIG

Zoals eerder beschreven op onze website is er een wetswijziging aangenomen voor de Wet BIG. Één van de wijzigingen die doorgevoerd wordt is de wettelijke plicht het BIG-nummer op meer plekken te vermelden. Uit de tweede evaluatie van de Wet BIG volgde namelijk dat de vindbaarheid van BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren nog niet optimaal was. Volgens de wetgever is zoeken op het BIG-nummer de meest doelmatige manier om de registratie van een zorgverlener te controleren. Deze verplichting zou bij Ministeriële Regeling (AMvB) nader uitgewerkt worden. Daarbij heeft de wetgever gesteld dat de regeling niet voor onnodige administratieve lasten zou moeten gaan zorgen.

Voorlichtingstekst CIBG

Hoewel de AMvB tot op heden nog niet is gepubliceerd, heeft het CIBG een voorlichtingstekst bekend gemaakt aan zorgaanbieders, met de vraag deze te verspreiden in de achterban. Deze tekst is eveneens gepubliceerd op de website van het CIBG op 12 februari 2019. Hierover is al veel commotie ontstaan en verzet bij zorgaanbieders dat zij op deze wijze hun BIG-nummer overal moeten vermelden.

Het CIBG beschrijft namelijk dat de zorgverlener het BIG-nummer moet vermelden op alle plekken waar beroepsmatig de naam en het beroep van de zorgverlener bekend wordt gemaakt. Dit is volgens het CIBG in ieder geval op de website en andere digitale media, op de facturen van de organisatie, op bordjes in de wachtkamer indien daar ook de naam van de zorgverlener wordt vermeld, op het briefpapier van de organisatie en in de e-mailondertekening.

Deze verplichtingen zouden al gelden vanaf 1 april 2019. Voor zaken die langer tijd kosten, zoals het aanpassen van bordjes of facturen, moet de zorgverlener op 1 april in ieder geval een plan hebben om op een ‘zo kort mogelijke termijn’ te voldoen aan de verplichting, aldus de voorlichtingstekst. Welke termijn dit zou zijn wordt niet nader omschreven. Voor briefpapier geldt eveneens dat bestaande voorraden eerst mogen worden gebruikt. Het CIBG meldt wel dat de nieuwe verplichtingen worden gecontroleerd door de IGJ en dat het niet naleven een bestuurlijke boete kan opleveren.

Onrust

De beschreven verplichtingen gaan veel verder dan de meeste zorgaanbieders hadden verwacht. Daarnaast wordt 1 april als een veel te korte termijn ervaren. Op 27 februari 2019 heeft een groot deel van de brancheverenigingen in de zorg in een dringende brief aan de minister gepleit voor een dialoog over de invulling van deze verplichting. Volgens brancheverenigingen is bijvoorbeeld het noemen van het BIG-nummer op de factuur al een onnodige administratieve belasting nu deze in veel gevallen alleen door de zorgverzekeraar wordt bekeken en het BIG-nummer daarnaast vooral voorafgaand aan de behandeling van belang is, en niet erna. Daarnaast wordt het beleid dat zorgaanbieders na 1 april 2019 een plan moeten hebben de wijzigingen ‘zo snel mogelijk’ door te voeren, als te vaag ervaren. Brancheverenigingen geven aan dat onduidelijk is wat van de zorgverleners wordt verwacht. Dit in combinatie met het feit dat de tekst vermeldt dat de IGJ wel bestuurlijke boetes kan opleggen zorgt in de beroepsgroep voor veel onrust. De brancheverenigingen pleiten dan ook voor zowel een herziening van de invulling van deze verplichting als uitstel van implementatie ervan.

Juridische status

Voordat zorgaanbieders gehouden kunnen worden aan deze verplichting zal er eerst nog een AMvB gepubliceerd moeten worden. Het valt te bezien of de tekst van de AMvB ook daadwerkelijk zal leiden tot de verplichtingen, zoals geschetst door het CIBG. Wat de exacte invulling van de verplichting is en op welke termijnen de zorgaanbieder alles geregeld moet hebben is ondanks het gepubliceerde bericht van het CIBG niet duidelijk. Het is voor zorgaanbieders raadzaam de ontwikkelingen goed in de gaten te houden, gezien nadere verplichtingen omtrent het tonen van het BIG-nummer hoe dan ook op de agenda staan. Uiteraard zullen wij dat ook doen. Indien u op de hoogte wil blijven, hou dan onze website in de gaten of abonneer u op onze nieuwsbrief.

Bekijk ook deze artikelen over de wet BIG:

> Wijziging Wet BIG: Waar moet ik straks mijn BIG-nummer vermelden?
> Niet vermelden BIG-nummer vanaf 1 april 2019 gedoogd

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief