Artikel FD

Sterkere positie door overname of fusie

Overnames in de zorg:
“Als je ergens niet bent, ben je of te vroeg of te laat.” – Johan Cruyff

De continue veranderingen in het zorglandschap dwingen zorgverleners en bestuurders in de zorg na te denken over toekomst en marktpositie. Als die positie versterkt moet worden, komt aan de orde of daar schaalvergroting of samenwerking voor nodig is en – gelet op de maatschappelijke discussie daarover – gewenst is. Door gewijzigde financiering kan een organisatie die vroeger sterk was door een focus op een bepaald domein (Zvw) ineens een relatief kleine speler zijn op een ander domein (sociaal domein). Dan kan het van belang zijn de positie op dat andere domein te versterken of dat domein af te stoten. Een sterkere positie kan gerealiseerd worden door een concentratie aan te gaan, een overname of een fusie. Voor veel zorgverleners en bestuurders is dat geen alledaagse bezigheid. Zo moet op voorhand duidelijk zijn waarom en hoe de stap gezet moet worden. In de zorg is veelal geen ruimte voor venture capitalists, die organisaties opkopen om deze op te knippen en met winst door te verkopen. In de zorg gaat het om meer dan het rendabeler maken van de organisatie.

Denk vooruit

Een goede voorbereiding is cruciaal. Het strategisch plan van de organisatie en de geformuleerde doelen voor de komende jaren zijn niet zomaar tot stand gekomen. De betrokkenheid daarbij van de interne stakeholders: ondernemingsraad, cliëntenraad, raad van toezicht en het managementteam en die van de externe stakeholders: zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren, NZa, en ACM, loopt als een rode draad door het proces. De zorgsector kent een eigen dynamiek. Denk aan de Zorgspecifieke Fusietoets waarbij – nu nog door de NZa – wordt getoetst of de stakeholders wel zijn meegenomen in de afwegingen en of de cruciale zorg niet in gevaar komt door de concentratie. Dit is een procedurele toetsing. De ACM toetst inhoudelijk of ondernemingen te veel macht krijgen door de concentratie. Gevolg van deze toetsingstrajecten is dat bij een overname/fusie in de zorg rekening moet worden gehouden met doorlooptijd.

Voorbereiding is alles

Bijzondere onderwerpen vragen ook aandacht. Denk aan onderhanden werk en volumeafspraken, die niet automatisch mee overgaan en waar jaren later nog een afrekening voor kan volgen. Een due diligence onderzoek kan van invloed zijn op het onderhandelingstraject. Je wilt immers weten wat je overneemt c.q. met wie je gaat fuseren. In dat onderzoek zullen ook andere zorgspecifieke onderwerpen aan de orde komen, zoals de regels neergelegd in de Wkkgz, controles door zorgverzekeraars en IGJ. Maar een wens tot overname is nog geen legitieme reden om inzage in de dossiers te krijgen, terwijl die inzage wel wenselijk kan zijn om een beeld te vormen van de bedrijfsvoering van de andere organisatie. Ook kunnen aanvullende voorwaarden gelden en kan toestemming van het College saneringen zorginstellingen vereist zijn. Allemaal zaken die bij een
overname buiten de zorg niet aan de orde zijn.

De mix van kennis van het zorglandschap en complexe regelgeving is nodig om het onderhandelingsproces in goede banen te leiden en afspraken helder vast te leggen. Dat is waardevol voor het proces, En voor ons uitdagend en ontzettend leuk om te doen.

Claudia Zwetsloot

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief