Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

17 december 2020

Als u van plan bent om uw bedrijf te beëindigen, krijgt u te maken met veel regelgeving en is het belangrijk om te weten welke stappen u op welk moment moet nemen. Dit zal voor veel personen gelden in deze tijd van corona, waarin het aantal bedrijfssluitingen waarschijnlijk flink zal toenemen.

Transitievergoeding

Eén van de belangrijke onderwerpen bij een bedrijfssluiting is de betaling van de wettelijke transitievergoeding aan de werknemers. Sinds de invoering van de Wwz (Wet werk en zekerheid) in 2015 moet bij ontslag een transitievergoeding worden betaald aan de werknemer. Sinds de invoering van de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) per 1 januari 2020 bedraagt deze transitievergoeding 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. Dat recht op transitievergoeding ontstaat al vanaf de eerste dag van het dienstverband. Er is wel sprake van een maximum bedrag, dat voor 2021 een bedrag van € 84.000,– bruto zal zijn. Als het jaarsalaris hoger is dan dat bedrag, dan is het maximum een jaarsalaris.

Als bij uw bedrijf of instelling de werknemers al langere tijd in dienst zijn, betekent dit dat als u toestemming heeft verkregen om de dienstverbanden op te mogen zeggen vanwege bedrijfsbeëindiging, u nog een flink bedrag aan transitievergoedingen dient te betalen. Zeker voor kleine organisaties kan dit een grote impact hebben, of het kan zelfs zo zijn dat er niet voldoende kapitaal is om de transitievergoedingen uit te betalen.

Compensatieregeling voor kleine ondernemingen

Vanaf 1 april 2020 geldt al een compensatieregeling voor het geval dat de werkgever een werknemer heeft ontslagen wegens 2 jaar ziekte. Vanaf 1 januari 2021 zal er ook een compensatieregeling in werking treden voor het geval het bedrijf wordt beëindigd vanwege pensioen of overlijden. Er zou ook een compensatieregeling gaan gelden als een onderneming wordt beëindigd wegens ziekte van de werkgever, maar die regeling zal nog wat langer op zich laten wachten.

Wat houdt deze compensatieregeling nu precies in?

De compensatieregeling houdt in dat kleine ondernemers met minder dan 25 werknemers gecompenseerd worden voor de betaalde transitievergoedingen als zij het bedrijf beëindigen wegens pensioen of het bedrijf wordt beëindigd vanwege het overlijden van de werkgever.

De belangrijkste voorwaarden

Het moet gaan om een kleine organisatie, dat wil zeggen met gemiddeld 24 of minder werknemers in de tweede helft van het kalenderjaar voor het kalenderjaar waarin het verzoek bij het UWV of de Rechtbank is ingediend. Het aantal uitzendkrachten en payrollers maakt daarbij niet uit. Als het bedrijf onderdeel is van een concern, tellen alle werknemers binnen het concern mee.

Het moet gaan om het vervallen van arbeidsplaatsen vanwege een bedrijfsbeëindiging. Meer concreet betekent dit dat er in ieder geval voor één werknemer toestemming van het UWV is verkregen om het dienstverband op te mogen zeggen vanwege bedrijfsbeëindiging, dan wel een rechterlijke uitspraak met gelijke strekking. Het maakt dan verder niet uit hoe de dienstverbanden met de andere werknemers zijn beëindigd. Dat kan dus met vaststellingsovereenkomsten zijn geweest of het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Verder geldt de voorwaarde dat de werkgever de AOW-leeftijd al heeft bereikt of binnen zes maanden zal bereiken op het moment dat de ontslagvergunning bij het UWV c.q. het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter (voor minimaal één werknemer) wordt ingediend wegens het vervallen van arbeidsplaatsen in verband met bedrijfsbeëindiging.

Bij het overlijden van de werkgever geldt de voorwaarde dat de erfgenamen uiterlijk twaalf maanden na het overlijden een verzoek om toestemming om de arbeidsovereenkomst wegens het beëindigen van de werkzaamheden van de onderneming op te zeggen, hebben ingediend.

Tenslotte geldt dat een verzoek tot compensatie maar eenmaal kan worden gedaan. Het verzoek moet worden ingediend bij het UWV.

Wat houdt de vergoeding in?

Alleen transitievergoedingen die daadwerkelijk zijn betaald vanaf 1 januari 2021 worden vergoed. Voor transitievergoedingen die de werkgever aan werknemers heeft betaald wegens de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst tot zes maanden vóór het verzoek om toestemming/ontbinding en tot negen maanden ná de gegeven toestemming/ontbinding zal compensatie worden gegeven.

Als er meer is betaald dan de wettelijke transitievergoeding, zal dat meerdere niet worden vergoed.

Vragen?

Als er over wordt gegaan tot bedrijfssluiting, is het van groot belang om goed advies in te winnen en de do’s en dont’s helder te hebben. Wij kunnen u daarbij ondersteunen en adviseren. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met ons.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief