Faillissement: nieuw begin of einde van de arbeidsrelatie?

30 oktober 2018

Er is veel te doen over de regels die gelden bij een faillissement. Zo hebben wij in onze vorige blog geschreven over de zogenaamde “pre-pack”-regeling en de gevolgen daarvan, ook voor organisaties in de zorg.

Zet tijdig de juiste stappen

Als een faillissement dreigt is het voor de zelfstandig specialist of specialist in loondienst belangrijk om tijdig de juiste stappen te zetten. Dat geldt op dit moment eens te meer voor het personeel van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V. vanwege het faillissement dat op 25 oktober 2018 is uitgesproken. En de verwachting is dat er nog meer ziekenhuizen zijn die ook het risico lopen om failliet te gaan, zoals blijkt uit de berichtgeving hierover in de pers.

Vergoedingen via het UWV

Als medisch specialist in loondienst krijgt u bij een faillissement te maken met vaak al langere tijd niet betaalde vergoedingen en/of loon, en met het UWV en de curator. Ingeval van een dienstverband zal het UWV een bepaald deel van de vorderingen van het personeel overnemen en uitbetalen aan de werknemers. Die overgenomen vorderingen worden door het UWV dan weer ingediend bij de curator als vordering in het faillissement. Het UWV neemt het loon en een aantal bijbehorende componenten over in de periode van 13 weken voor faillissement en gedurende de opzegtermijn tijdens faillissement tot een maximum van zes weken. Ook worden het niet uitbetaalde vakantiegeld, vakantiedagen en niet afgedragen pensioenpremies tot een jaar voor faillissement overgenomen door het UWV.

Vorderingen via curator

Als er nog andere vorderingen zijn, dan moeten die worden ingediend bij de curator. Afhankelijk van hoeveel geld de curator in het faillissement kan binnenhalen, en hoeveel schuldeisers er zijn, zal de curator tot een bepaalde verdeling komen. Bij die verdeling zijn er bijzondere regels voor de rangorde voor alle vorderingen, die ingewikkeld zijn. Zo zijn er preferente vorderingen en concurrente vorderingen. Vorderingen van werknemers in het lopende en vorige kalenderjaar zijn weer “bevoorrechte vorderingen” en staan hoger in rang dan concurrente vorderingen, maar er zijn ook andere preferente vorderingen die weer hoger staan.

Vergoeding zelfstandig specialist nog complexer

Ingeval van vergoedingen die zelfstandig specialisten tegoed hebben, ligt het meer complex. Bij een faillissement kan een specialist, maatschap of MSB aan de curator vragen of deze de lopende overeenkomst gestand wil doen en zekerheid voor de nakoming stellen. Wil de curator dat niet, dan kan men de overeenkomst opzeggen, mits de continuatie van de zorg richting de patiënt kan worden geregeld.

De verplichtingen uit de lopende overeenkomst zijn vanaf datum faillissement niet verifieerbare schulden. De curator hoeft deze niet te betalen en ze worden ook niet opgenomen in de crediteurenlijst. De curator zal ernaar streven om de onderneming zoveel mogelijk intact te houden en te verkopen. Bij een doorstart wordt de hoogst mogelijke opbrengst bereikt, waardoor de schuldeisers hopelijk nog een deel van hun vordering voldaan kunnen krijgen. De lopende contracten kan de curator echter niet overdragen. Daarvoor is een contractsovername vereist, en daar zal de andere contractspartij aan moeten meewerken. Los hiervan zal het onderwerp goodwill veel discussie opleveren, zoals in de praktijk herhaaldelijk is gebleken.

Doorstart

Als sprake is van een doorstart vanuit faillissement, is het belangrijk om te weten wat uw rechten zijn als u mee kunt met de doorstart. En als u niet mee kunt met een doorstart, is het van belang om te toetsen of er wellicht sprake is van een verboden constructie zoals de pre-pack, zodat u toch een dienstverband bij de overnemende partij kunt claimen met alle voordelen vandien.

Als de situatie daar is, kunnen wij van Eldermans|Geerts advocaten, als specialisten in de zorg, u begeleiden en adviseren in deze ingewikkelde materie. Neem dan contact met ons op.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief