Herstelacties CIBG wat betreft jaarverantwoording voor zorginstellingen die vallen onder de pauzeknop

17 mei 2024

Openbaarmaking en pauzeknop

Het CIBG heeft onlangs een aantal herstelacties uitgevoerd met betrekking tot de openbaarmaking van de jaarverantwoording door zorgaanbieders. In februari 2024 constateerden wij dat het CIBG ten onrechte (ook) zorgaanbieders had aangeschreven, die wat betreft de jaarverantwoording onder de pauzeknop zouden vallen. In dat bericht werd de indruk gewekt dat er voor hen, ondanks de pauzeknop, wel een verplichting was om een jaarverantwoording te publiceren. De strekking van het bericht was evenwel zodanig vormgegeven dat dit ook opgevat kon worden als een mogelijkheid voor de zorgaanbieder, zonder dat dit een verplichting betrof. Daarover hebben wij met het CIBG gecorrespondeerd. Inmiddels heeft het CIBG zaken hersteld. Waar gaat het om?

Brief aan CIBG over jaarverantwoording

Op 1 maart 2024 hebben wij het CIBG daarover aangeschreven door middel van deze brief. Op 18 maart jl. liet het CIBG ons al weten dat er bij een aantal zorgaanbieders iets misgegaan was en dat zij e.e.a. zou herstellen voor zorgaanbieders die ten onrechte waren aangeschreven.

Reactie CIBG over jaarverantwoording en aankondiging herstelacties

Op 5 juli 2023 heeft Minister Helder toegezegd voor een bepaalde doelgroep zorgaanbieders een pauze in te stellen om aan hun jaarverantwoordingsplicht te voldoen. Deze pauze geldt voor zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 zijn opgericht en behoren tot een categorie van zorgaanbieders die voor 1 januari 2022 geen jaarverantwoording hoefden af te leggen op grond van wet- en regelgeving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op grond van deze toezegging dd. 5 juli 2023 hoeft deze groep geen openbare jaarverantwoording af te leggen over de boekjaren 2022 en 2023. Voor de volledigheid geldt dat het pauze-traject juridisch nog moet worden uitgewerkt in de vorm van een algemene maatregel van bestuur. Tot dan is de openbaarmakingsplicht juridisch gezien nog van toepassing, maar mogen de zorgaanbieders handelen alsof de pauze van toepassing is.

 Wij hebben bij de verzending van de brief rekening gehouden met de doelgroep die onder deze pauze valt. Het was uiteraard niet onze bedoeling om de informatiebrief te versturen naar zorgaanbieders die wel onder de pauze vallen. Reden dat 30.000+ zorgaanbieders onze informatiebrief niet hebben gekregen.

 De informatiebrief is daarom verstuurd aan de groep die:

  • voor 1 januari 2022 verantwoordingsplichtig was op basis van wet- en regelgeving van VWS,
  • na 1 januari 2022 is opgericht of van organisatiestructuur zijn gewijzigd (en daarmee een nieuw KVK-nummer heeft).

 Sindsdien hebben meerdere zorgaanbieders contact met ons opgenomen met de mededeling dat zij naar hun mening onder de pauze zouden moeten vallen. Daaruit bleek dat er sprake was van een brede casuïstiek. De volgende varianten deden zich voor:

  • Aanbieder bleek nieuw omdat ze na 1 januari 2022 was opgericht of van rechtsvorm veranderd.
  • Aanbieder bleek niet onder de pauze te vallen omdat zij een combinatie-aanbieder zorg-(bijv.) jeugd was.
  • Aanbieder bleek niet onder de pauze te vallen omdat zij een dochter van een WTZi-instelling was die in principe voor 1 januari 2022 verantwoordingsplichtig was, maar zij als dochter toen in een vorm van consolidatie was meegegaan.
  • Aanbieder bleek niet onder de pauze te vallen doordat zij kort voor de ingangsdatum van de WTZa een WTZi-beschikking had gekregen, ondanks dat zij zich nog nooit eerder had verantwoord.

 Daarnaast hebben enkele aanbieders contact opgenomen die ondanks de door ons betrachte zorgvuldigheid -ten onrechte- helaas een informatiebrief hebben gekregen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit tot verwarring heeft geleid. De aanbieders die contact met ons hebben gehad en aan de pauze-criteria voldeden zijn direct door ons afgemeld voor boekjaar 2023.

Indien uw cliënten onder de doelgroep voor de pauze vallen en onze informatiebrief toch hebben ontvangen vind ik dat spijtig en ongemakkelijk voor alle betrokkenen. Wij zullen via 2 sporen duidelijkheid scheppen:

  • Op basis van onze verzendlijst dubbelchecken wij wie onder de pauzegroep valt en ten onrechte een brief heeft gekregen. Deze aanbieders zullen een intrekkingsbericht ontvangen.
  • Op jaarverantwoordingzorg.nl verschijnt een bericht dat -kort weergegeven- luidt dat bij de verzending van de informatiebrief over de jaarverantwoording abusievelijk ook pauze-aanbieders in de mailing zijn opgenomen en dat men bij twijfel over wel/niet verantwoordingsplichtig met ons contact kan opnemen.

Beide acties zullen zo spoedig mogelijk afgerond worden.”

Dat was dus reeds een positieve ontwikkeling.

Verwijdering (onverplichte) publicaties jaarverantwoording

Inmiddels heeft het CIBG de laatste stap gezet en heeft zij niet alleen de betreffende aanbieders die het betreft aangeschreven, maar heeft zij ook de gegevens van de aanbieders, die n.a.v. het eerdere bericht van februari 2024 – mogelijk omdat zij dachten dat dit een verplichting betrof – wel de jaarverantwoording openbaar hadden gemaakt, alsnog verwijderd. Zie o.a. het bericht van het CIBG van 15 mei 2024. Hiermee blijft de mogelijkheid voor deze aanbieders bestaan om er voor te kiezen deze gegevens (alsnog) vrijwillig openbaar te maken, maar een verplichting is dat duidelijk niet. Bovendien moeten zorgaanbieders die dat willen daar zelf proactief actie op ondernemen.

CIBG heeft hiermee de daad bij het woord gevoegd en een in onze optiek nette oplossing gekozen voor de niet beoogde en enigszins verwarrende eerdere communicatie.

dezorgacademy-nrto-keurmerk-behaald

Aanmeldingen voor de najaarsopleiding recht in de zorg 2024 is vanaf nu mogelijk!

 

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief