Het slapend dienstverband: het laatste deel!

13 november 2019

In diverse artikelen hebben wij u al eerder verteld hoe het nu precies zit met de zogenaamde “slapende dienstverbanden”, oftewel de situatie waarin het dienstverband door de werkgever in stand wordt gehouden na twee jaar ziekte. Vaak gebeurt dit om de transitievergoeding niet uit te hoeven betalen aan de werknemer.

De Hoge Raad heeft op 8 november jl. geoordeeld in lijn met het advies van de Advocaat-Generaal. Dit advies hebben wij in ons vorige artikel al genoemd en toegelicht. De Hoge Raad geeft aan dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap gehouden is om een dienstverband na twee jaar ziekte te beëindigen en een verschuldigde transitievergoeding uit te betalen, tenzij er gerechtvaardigde belangen zijn om de werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er reële mogelijkheden zijn om tot een re-integratie te komen na twee jaar ziekte.

De Rechtbank Limburg die de vragen hierover aan de Hoge Raad heeft gesteld zal nu met inachtneming van deze antwoorden van de Hoge Raad een uitspraak geven. Die zal uiteraard in lijn zijn met de antwoorden van de Hoge Raad. Ook andere rechtbanken in Nederland zullen naar alle waarschijnlijkheid dezelfde lijn volgen.

Hierdoor is er meer duidelijkheid gekomen voor alle betrokken partijen hoe om te gaan met slapende dienstverbanden. Uiteraard zal elke situatie op zich weer moeten worden beoordeeld, bijvoorbeeld wanneer er precies sprake is van “reële kansen op re-integratie”. Voor werkgevers zal het nu wel zaak zijn om goed te inventariseren hoeveel slapende dienstverbanden er zijn in de organisatie en alsnog over te gaan tot beëindiging daarvan. Dat heeft vooral ook te maken met het feit dat de nieuwe regeling die 1 april 2020 ingaat (Regeling compensatie transitievergoeding) niet de transitievergoeding zal gaan uitbetalen aan werkgevers, die is opgebouwd in de periode na twee jaar ziekte. Bij het in stand houden van een slapend dienstverband betekent dit dat het deel van de transitievergoeding dat niet voor compensatie in aanmerking komt, steeds groter wordt. En daarmee dus ook het financiële risico voor uw organisatie.

Mochten er vragen zijn of is er hulp nodig bij het beëindigen van slapende dienstverbanden, staan wij u hier graag in bij.

Bekijk ook deze artikelen:

> Slapend dienstverband: tijd om op te staan!
> Slapend dienstverband deel 2: nu écht tijd om op te staan!
> Het slapend dienstverband deel III: een korte update

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief