Het UBO-register: wat U als zorgorganisatie dient te weten

30 juli 2021

UBO-register

Ter voorkoming van het gebruik van het Nederlandse financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering is vanaf 27 september 2020 het ‘UBO-register’ opengesteld. Onder meer zorgorganisaties zijn verplicht om hun UBO(‘s) te registreren. Deze verplichting geldt voor zorgstichtingen, -verenigingen, -coöperaties, (niet-beursgenoteerde) -B.V.’s, -N.V.’s, -maatschappen en -VOF’s.

Als uw zorgorganisatie al is ingeschreven bij de KvK, ontvangt uw zorgorganisatie daarover een brief. Let wel: deze registratieplicht staat los van de UBO-registratie bij Vektis; de UBO(‘s) zullen dus ook bij de KvK moeten worden ingeschreven.

UBO

Een UBO – voluit: Ultimate Beneficial Owner – is een natuurlijke persoon die uiteindelijk (dat wil zeggen: direct of indirect, bijvoorbeeld via een persoonlijke holding BV) eigenaar is van of zeggenschap heeft over de zorgorganisatie. De uiteindelijke eigendom of zeggenschap kan bij één persoon berusten, maar het kan ook voorkomen dat meerdere personen UBO van een zorgorganisatie zijn.

Meer concreet gaat het om personen die meer dan 25% van de aandelen, stemrechten en/of het eigendomsbelang hebben en om personen met feitelijke zeggenschap over de zorgorganisatie. Onder eigendomsbelang moet worden begrepen het recht op uitkering van het vermogen, reserves of een eventueel vereffeningsoverschot van de zorgorganisatie. De wetgever heeft nagelaten duidelijk te maken wat hij met feitelijke zeggenschap bedoelt, maar het lijkt te gaan om doorslaggevende (economische) controle over (anders dan via bijv. stemrecht) de zorgorganisatie. Voor stichtingen is het kwalificeren van een UBO lastiger. Daar moet in eerste instantie gekeken worden naar de begunstigde van het vermogen. Als dit geen UBO oplevert wordt gekeken naar het stemrecht en als dit geen UBO oplevert wordt gekeken naar de feitelijke vertegenwoordiger.

Pseudo-UBO’s

Als er geen natuurlijk persoon kan worden aangewezen als UBO, omdat niemand aan de criteria voldoet, moet het hoger leidinggevend personeel van de zorgorganisatie worden ingeschreven in het UBO-register (de zogenoemde pseudo-UBO’s). Daaronder vallen bijvoorbeeld statutair bestuurders en maten van een maatschap.

Nogmaals, het gaat uiteindelijk altijd om natuurlijke personen. Dit betekent dat wanneer een rechtspersoon maat is, de natuurlijk persoon die bestuurder is van die rechtspersoon ingeschreven dient te worden.

Inschrijven

De deadline voor het inschrijven van de UBO’s (voor bestaande organisaties) is 27 maart 2022. Nieuw op te richten zorgorganisaties moeten hun UBO(‘s) direct inschrijven. Inschrijven kan kosteloos via www.kvk.nl/inschrijven, per post of via een notaris. Het niet (tijdig) inschrijven van een (pseudo-)UBO kan gesanctioneerd worden met een dwangsom of boete van maximaal 21.750 euro (in zeldzame gevallen kan zelfs een taak- of gevangenisstraf worden opgelegd).

Als de KvK de inschrijving afwijst, kan daartegen eventueel bezwaar en beroep worden ingesteld.

Handige infographic

Download hier de infographic: UBO-register in de praktijk

UBO-register Ultimate Beneficial Owner witwaspraktijken en terrorismefinanciering KvK

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief