Inflatie indexatie

22 september 2022

De NZa heeft op 21 september 2022 bericht de (maximum)tarieven voor 2023 aan te passen vanwege de inflatie, dit op verzoek van VWS. Dit is op zich positief nieuws voor zorgaanbieders. Toch is het de vraag of alle zorgaanbieders hier wat aan zullen hebben.

Hoge inflatie

De inflatie is hoog en dat heeft overal haar effect. Ook in de zorg is de inflatie voelbaar. Niet alleen de kosten stijgen (hard), ook ligt het in de lijn der verwachting dat de bonden met hoge looneisen zullen komen en ook de salarissen fors zullen stijgen. In een sector als de zorg, waar personele kosten een groot deel van de totale kosten uitmaken, kan dit grote effecten hebben.

Aanpassing tarieven door de NZa is niet gelijk aan hogere tarieven

Dat de NZa de maximumtarieven aan zal passen betekent niet automatisch dat zorgaanbieders ook een hogere vergoeding zullen ontvangen. Daar waar zorgverzekeraars in haar contracten een vergoeding hebben opgenomen die gerelateerd is aan het NZa-maximumtarief, zal de aanpassing van de tarieven door de NZa wel effect hebben.

In de praktijk komt het evenwel steeds vaker voor dat zorgverzekeraars vaste tarieven in de overeenkomsten opnemen, tarieven die weliswaar wel gebaseerd zijn op, maar niet gekoppeld aan de NZa-tarieven. Als de NZa het tarief aanpast, dan wijzigt het tarief van de zorgverzekeraar niet automatisch mee. Dat geldt ook voor vrije segmenten waar de NZa geen tarieven vaststelt.

Reeds aangeboden overeenkomsten

Verder waren veel zorgverzekeraars er vroeg bij dit jaar en hebben zij al overeenkomsten aangeboden. Het is afwachten of zij nieuwe tarieven of nieuwe overeenkomsten aan zullen bieden naar aanleiding van de indexatie van de tarieven door de NZa en, zo ja, of zij deze indexatie 1-op-1 over zullen nemen. Zeker daar waar aanbieders al een overeenkomst voor 2023 hebben geaccepteerd kan een zorgverzekeraar makkelijker besluiten niet te indexeren of slechts gedeeltelijk tarieven aan te passen. Zorgaanbieders die nog een besluit moeten nemen over het al dan niet aangaan van de overeenkomst met een zorgverzekeraar doen er dan ook verstandig aan bij de zorgverzekeraar navraag te doen of de indexatie nog zal worden verwerkt, waarbij het tevens wenselijk kan zijn om uitstel van de tekendeadline te vragen.

Meerjarige overeenkomsten

Een ander aandachtspunt zijn meerjarige overeenkomsten, zeker indien de tarieven in deze overeenkomsten voor meerdere jaren vast staan. Voor dergelijke overeenkomsten is het belangrijk dat in de overeenkomst ofwel een duidelijke, afdwingbare indexatieafspraak staat, ofwel de tarieven zodanig zijn vastgesteld dat daarin al de indexatie voor de andere jaren is meegenomen. Gelet op de onzekerheid omtrent de hoogte van de huidige en toekomstige inflatie, is dat best een (groot) risico. Een aanbieder die tekent voor een – achteraf bezien – te laag tarief, moet er rekening mee houden dat u het daar wel voor moet doen.

Duidelijke afspraken

Het is in deze contracteringsperiode dus zaak dat u er voor zorgt dat u niet alleen kijkt of de vergoeding passend is op dit moment, maar ook of deze vergoeding in de toekomst passend blijft, gelet op de inflatie. Het is verstandig om – zeker bij langer lopende contracten – goede afspraken te maken over o.a. de indexatie.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief