Kennisseminar: Controles door zorgfinanciers (zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeente)

1 januari 2024

Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten voeren meer en meer (materiële) controles uit bij zorgaanbieders. Zorgverzekeraars doen dit in het kader van de Zorgverzekeringwet, zorgkantoren voor de langdurige zorg en gemeenten voor de Wmo en de Jeugdwet.

Over controles is het nodige opgenomen in wet- en regelgeving. Te denken valt bijvoorbeeld aan de Regeling langdurige zorg, de Regeling Jeugdwet en de Regeling zorgverzekering. Ook meer algemene wetgeving, zoals het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de AVG, zijn van toepassing. Daarnaast zijn er vele documenten van allerlei instanties die van belang zijn, zoals het Protocol Materiële Controle van Zorgverzekeraars Nederland.

Jaarlijks organiseren wij een webinar over de controles in de zorg, waarin wij onder meer de juridische en praktische actualiteiten bespreken en de meest recente jurisprudentie wat betreft controles in de zorg. Dit jaar vindt het webinar plaats op 10 december 2024.

Bevoegdheden van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten

Zorgfinanciers hebben de nodige bevoegdheden gekregen om controles uit te voeren en controle-instrumenten toe te passen. Zo zijn zorgaanbieders op grond van wet- en regelgeving (en meestal ook overeenkomsten) verplicht mee te werken aan controles van zorgverzekeraars en zorgkantoren. Daarnaast hebben gemeenten op basis van hun wettelijke taken de nodige bevoegdheden, bijvoorbeeld om toezicht uit te oefenen op de naleving van wettelijke en contractuele bepalingen.

Bijna elke zorgaanbieder wordt op enig moment geconfronteerd met een controle van een zorgfinancier. In dat geval is het belangrijk te weten wat de rechten en plichten van de zorgaanbieder zijn. Zo is het in sommige situaties niet alleen niet verplicht, maar ook niet toegestaan om medewerking te verlenen aan een controle door een zorgfinancier. Denk aan het verstrekken van dossiers van individuele cliënten/patiënten, dat slechts onder bepaalde voorwaarden is toegestaan.

In de praktijk komt het ook voor dat zorgfinanciers verder gaan dan hun bevoegdheden eigenlijk reiken. Daarbij kunnen rechten van zorgaanbieders en cliënten/patiënten onder drukkomen te staan. Ook dat onderwerp zal tijdens het kennisseminar worden toegelicht.

Onderwerpen en vragen

Onderwerpen en vragen die tijdens het kennisseminar aan de orde zullen komen, zijn onder meer:

  • Welke actualiteiten zijn er op het gebied van controles?
  • Welke actuele jurisprudentie is er over controles?
  • Welke bevoegdheden hebben zorgfinanciers bij materiële controles en aan welke regels moeten de zorgfinanciers zich houden?
  • Welke rechten heeft de zorgaanbieder bij een controle?
  • Is een zorgaanbieder verplicht mee te werken? Welke informatie moet de zorgaanbieder verstrekken?
  • Welke consequenties kunnen controles hebben voor zorgaanbieders, en hoe kan de zorgaanbieder daar het best tegen ageren?

Verder is er de gelegenheid om vragen te stellen, die waar mogelijk direct beantwoord zullen worden.

Datum en aanmelden

Het kennisseminar is kosteloos en vindt online plaats op 10 december 2024 om 15:00 uur. Sprekers zijn Karik van Berloo en Daniël Post.

Vul onderstaand formulier in om u aan te melden.

Kennisseminar 10 december 2024 - Controles door zorgfinanciers (zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeente)
Bent u werkzaam bij een zorgorganisatie? *
Akkoord *

Als u zich aanmeldt voor het kennisseminar dan meldt u zich ook automatisch aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden over aankomende kennisseminars en interessant nieuws in de zorg.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief