Korte samenvatting NOW 2.0

20 mei 2020

Voorwaarden voor verlenging van de NOW 2.0 bekend

20 mei 2020 is de verlenging van de NOW-regeling bekendgemaakt, zie ook de site van de rijksoverheid over nieuwe NOW-regeling (NOW 2.0.) De eerdere NOW-regeling wordt met 3 maanden verlengd, met wat aangepaste voorwaarden. Voor meer informatie, zie ook de Kamerbrief over de NOW-regeling 2.0

Op deze pagina zullen we niet in detail op deze nieuwe NOW-regeling ingaan, daarover kunt u later meer op onze website lezen. Een link naar deze informatie zullen wij ook hier opnemen zodra deze informatie beschikbaar is. Hieronder zullen wij in het kort op de meest belangrijke zaken voor u ingaan.

Vereiste omzetderving en referentieperiode omzetderving bij NOW 2.0

 • De vereiste minimale omzetderving om in aanmerking te komen voor de NOW 2.0 blijft 20%.
 • De ondernemer die nog geen NOW 1.0. heeft aangevraagd mag kiezen uit de drie referentieperiodes voor het bepalen van de omzetderving onder de NOW 2.0:  juni-augustus, juli-september of augustus-oktober 2020. Indien de ondernemer eerder een NOW-aanvraag heeft gedaan, dan dient de referentieperiode voor de NOW 2.0 aan te sluiten op de referentieperiode die is gekozen voor NOW 1.0.

Indien voor de NOW 1.0 de periode maart, april, mei als referentieperiode voor de omzetderving is gekozen, dan geldt voor de NOW 2.0 de periode juni, juli en augustus / dient deze periode gekozen te worden

Loonsom, forfaitaire opslag en referentieperiode NOW 2.0

 • Voor de loonsom wordt nu gekeken naar de maand maart 2020 i.p.v januari 2020.

Indien dit voor de onderneming gunstiger is, wordt voor de eerste periode van de NOW (NOW 1.0.) ook uitgegaan van deze loonsom. Deze gewijzigde periode zal niet leiden tot een tussentijdse aanpassing, maar bij de eindafrekening verwerkt worden.

 • De forfatiare opslag op de loonsom is niet 30%, maar 40% om ook andere kosten te dekken.
 • De compensatie is (wederom) 90% * percentage omzetderving * de loonsom.

Periode waarop NOW 2.0 betrekking heeft

 • De NOW 2.0 subsidie ziet op de maanden juni, juli en augustus.

Verval van boete bij NOW 2.0 bij ontslag, maar wel verval compensatie over hele NOW 2.0. periode

 • Ontslag van werknemers resulteert nog steeds in een verlaging van de NOW 2.0 met 100% (i.p.v. van 150%) van de loonsom van de betreffende werknemers

De ‘boete’ in de vorm van een verhoging (met 50%) voor de verplichting om de NOW 2.0 terug te betalen indien werknemers wegens bedrijfseconomische redenen ontslagen is hiermee komen te vervallen, maar er is nog wel een correctie op de NOW 2.0 zelf, wat logisch is omdat de loonsom ook vermindert. Dit betekent volgens ons wel dat ontslag in de maand augustus 2020 tot gevolg heeft dat de NOW 2.0. voor deze werknemer geheel vervalt. De ondernemer heeft in deze situatie nog wel de loonkosten in juni en juli gehad.

Recente ontwikkelingen lijken er op te duiden dat een ontslagboete wel blijft bestaan voor massaontslag (20 werknemers of meer). bron: nos.nl:

De ontslagboete blijft bestaan voor bedrijven die meer dan 20 mensen ontslaan en geen akkoord hebben met de vakbonden. Als een bedrijf toch meer dan 20 mensen ontslaat en geen akkoord heeft, moet dat bedrijf een boete betalen van 5 procent van het totale bedrag aan loonkosten dat het van de overheid ontvangt.

Bonus, dividend en winst-uitkeringsverbod bij NOW 2.0

 • Verbod op uitkeren dividenden, inkoop eigen aandelen en vaststellen bonussen over het jaar 2020.

Het bonusverbod geldt alleen voor het bestuur en de directie, dus hogere variabele vergoedingen van overige medewerkers zijn wel toegestaan. Onder bonussen worden ook winstdelingen verstaan. Overigens geldt deze verplichting alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Kleine ondernemers lijken derhalve niet aan deze beperking gebonden. Of kleine ondernemers ook geen rekening hoeven te houden met het dividendverbod is niet helemaal duidelijk, maar daarvan lijkt wel sprake te zijn.

Samenloop bij NOW 2.0

 • Subsidies die u uit andere regelingen ontvangt moet u als omzet meetellen. Dit zorgt voor een hogere omzet en daarmee een lagere omzetderving en lagere NOW 2.0.

Klik hier om schematisch overzicht now, now2 en continuteitsbijdrage in groot formaat te downloaden.

Voor de samenloop van de NOW 2.0. met de continuïteitsbijdrage (relevant voor zorgaanbieders), gebruik deze link om direct naar het stuk over samenloop te gaan.

Gebruik deze link voor een uitgebreide analyse van de continuïteitsbijdrage regeling zelf.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
 • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
  Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
 • Inschrijven nieuwsbrief