Overdracht van de praktijk, wat te doen met de patiëntendossiers?

22 oktober 2019

U bent met veel plezier en passie zorgverlener geweest, maar op enig moment heeft u besloten dat het “mooi is geweest”: u draagt de praktijk over aan een opvolger. Bij de overdracht van de praktijk komt veel kijken. Zo is de overdracht van de patiëntendossiers een heikel punt. De ervaring leert dat daar het nodige bij mis kan gaan.

Bij de overdracht van een praktijk wordt de behandeling van de patiënten en de patiëntendossiers in het algemeen overgenomen door de nieuwe arts, uiteraard op verzoek van én met toestemming van de patiënt. In de KNMG-richtlijn “Omgaan met medische gegevens” is daarover aangegeven dat de arts het dossier, zonder tussenkomst van de patiënt, overdraagt aan de nieuwe arts. Deze overdracht dient uiteraard zorgvuldig te gebeuren, zodat er geen (patiënt)gegevens verloren kunnen gaan. Verlies van gegevens was precies wat zich voordeed in een kwestie waarover het Regionaal Tuchtcollege (RTG) te Eindhoven zich onlangs diende te buigen. Wat was er aan de hand ?

Tuchtzaak: de feiten

Een huisarts was tot 1 december 2017 werkzaam als huisarts. Voor 1 december 2017 had de huisarts aan zijn patiënten, zo ook aan klager, medegedeeld dat hij de praktijk zou gaan overdragen aan zijn opvolgster. Klager had, voor 1 december 2017, aan de doktersassistente van de huisarts laten weten dat hij niet over wilde gaan naar de praktijk van de opvolgster. Klager had daarbij expliciet verzocht zijn medisch dossier over te dragen aan zijn nieuwe huisarts.

Op 21 december 2018 nam klager vervolgens contact op met zijn nieuwe huisarts met de vraag of zijn medisch dossier was overgedragen. Aan klager werd verteld dat zijn medisch dossier niet was ontvangen. Hierop nam klager contact op met zijn oude huisarts, die klager vertelde dat hij geen gegevens meer van hem had en dat alles was overgedragen aan de huisarts die de praktijk had overgenomen, ondanks het expliciete verzoek van klager. Ook de huisarts die de praktijk had overgenomen, gaf echter aan klager aan dat zij geen medisch dossier van klager in haar beheer heeft.

De klacht

Vervolgens diende klager een klacht in tegen zijn oude huisarts, inhoudende dat hij zijn patiëntendossier niet correct heeft overgedragen aan de nieuwe huisarts van klager, noch aan de opvolger van zijn oude huisarts. Het gevolg van dit gebrek aan overdracht is dat er 30 jaar medische historie van klager weg is, zo stelt klager.

Het verweer

De huisarts voerde als verweer dat het uiteraard heel vervelend is dat het dossier zoek is, maar dat het voor hem niet mogelijk is om na te gaan waar het dossier nu is en dat hij klager adviseert contact op te nemen met zijn opvolgster en/of zijn nieuwe huisarts. In een tweede reactie gaf de huisarts aan dat hij sinds 1 december 2017 geen toegang meer heeft tot medische gegevens en dat alle gegevens in handen zijn van de opvolgster.

Het standpunt van het RTG

Het tuchtcollege verwijst naar de KNMG-richtlijn “Omgaan met medische gegevens”. Als de behandeling van een patiënt wordt overgenomen door een nieuwe arts, is het binnen de huisartsgeneeskundige sector gebruikelijk dat het medisch dossier van die patiënt wordt overgedragen aan de nieuwe arts. Uit de zorg van een goed hulpverlener vloeit voort dat de arts, op verzoek en met toestemming van de patiënt, (de inhoud van) het medisch dossier op zorgvuldige wijze aan de nieuwe arts ter beschikking stelt. Het tuchtcollege stelt vast dat de oude huisarts het medisch dossier niet conform de KNMG-richtlijn heeft overgedragen en ook niet (voldoende) heeft toegelicht waarom anders is gehandeld dan gebruikelijk is binnen de beroepsgroep. Het wordt de huisarts ook aangerekend dat hij klager meermaals met een kluitje in het riet heeft gestuurd door steeds naar anderen te wijzen. De klacht wordt dan ook gegrond verklaard en de huisarts krijgt een berisping.

Conclusie

Bij een praktijkoverdracht komt het nodige kijken. Een belangrijk aspect is een zorgvuldige dossieroverdracht. Ook de tuchtrechter is kritisch op de wijze waarop zorgaanbieders daarmee omgaan en de wet- en regelgeving en de normen van de beroepsgroep, zoals de richtlijn van de KNMG, dienen in acht te worden genomen. Afwijken van deze regels is alleen mogelijk indien daarvoor een reden is, hetgeen in dat geval zorgvuldig moeten worden vastgelegd.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief