Patiënten informeren over het weer opstarten van zorg: hoe kan dat het best?

15 juni 2020

Sinds het uitbreken van de coronacrisis en de intelligente lockdown heeft de gezondheidszorg zich voornamelijk gericht op patiënten met corona. Nu de maatregelen steeds wat verder worden versoepeld, wordt ook de reguliere gezondheidszorg stukje bij beetje weer opgestart. Dit wil echter niet zeggen dat alles direct weer bij het oude zal zijn. Door alle uitgestelde zorg zijn wachtlijsten toegenomen en opgelopen. Deze wachtlijsten moeten waar mogelijk weer worden ingehaald. Daarbij zijn er veel onduidelijkheden.

Zo is het voor veel burgers en patiënten niet duidelijk wat verwacht kan worden van de zorgaanbieder en zorgorganisatie. Dit is dan ook de reden dat de NZa op haar website een toelichting heeft geplaatst met de nodige tips en tricks over de communicatie richting patiënten. Ook heeft de NZa een overzicht gemaakt, met daarin antwoorden op een groot aantal vragen. In het overzicht wordt ingegaan op de vraag waarover je als zorgaanbieder moet communiceren, over de mogelijkheden in verschillende situaties en tot slot wordt nog een aantal aandachtspunten meegegeven dat voor patiënten van belang is.

Hieronder volgt een korte samenvatting van het overzicht en de te downloaden informatiekaart.

Samen starten we de gewone zorg op hoe informeer ik mijn patiënten

Bron: NZa

Waarover moet gecommuniceerd worden?

Het moet voor de patiënt duidelijk zijn wat de zorgorganisatie c.q. zorgverlener, van hem verwacht. Aan de andere kant moet ook helder zijn wat de patiënt van de zorgorganisatie kan en mag verwachten. Geef daarom aan, op de website, in welke gevallen er contact met de zorgorganisatie kan worden opgenomen en indien directe zorg niet noodzakelijk is, op welke termijn en op welke wijze de zorg verleend zal worden (bijvoorbeeld via zorg op afstand). Maak vooral duidelijk dat de te verlenen zorg op veilige wijze zal worden verleend en dat er daarom in de praktijk voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Voor de volledigheid kan dan ook aangegeven worden welke voorzorgsmaatregelen getroffen zijn.

Verschillende situaties, verschillende mogelijkheden

Plaats op de website een frequently asked questions (FAQ) waarin voor verschillende situaties de verschillende mogelijkheden worden besproken. Ga bijvoorbeeld in op vragen zoals:

  • wat een patiënt moet doen in geval van klachten;
  • wat er gebeurt met behandelingen die niet zijn doorgegaan;
  • of er bij een bezoek aan de zorgorganisatie door de patiënt voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden;
  • op welke termijn uitgestelde behandelingen weer plaats kunnen vinden;
  • of patiënten voor die behandelingen worden opgeroepen.

Benadruk dat het door de getroffen voorzorgsmaatregelen veilig is om naar de zorgorganisatie te komen indien dat nodig mocht zijn.

Tips and tricks van de NZa

Het is van belang om je te realiseren dat veel mensen angstig zijn (geworden) door de coronacrisis en de gevolgen die dat met zich brengt. Het is daarom belangrijk de communicatie richting de patiënt laagdrempelig te houden en ervoor te zorgen dat de patiënt makkelijk contact kan krijgen met de organisatie. Ook is het verstandig om informatie, updates en bereikbaarheid van de zorgorganisatie op verschillende manieren (duidelijk op de website, nieuwsbrieven, e-mails) aan te bieden.

Tenslotte

De coronacrisis heeft veel van de samenleving gevergd en de gevolgen zullen nog lang merkbaar blijven. Dat geldt ook voor de zorg. Uitgestelde zorg moet immers worden ingehaald, wachtlijsten moeten weer dalen en dus zullen ook de komende maanden niet alle patiënten nog terecht kunnen.  Tegen die achtergrond blijft een goede en volledige informatievoorziening vanuit zorgorganisaties aan patiënten zeker de komende periode van groot belang.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief