Slapend dienstverband deel 2: nu écht tijd om op te staan!

18 april 2019

In een vorig artikel hebben wij al toegelicht waarom het verstandig is om zo snel mogelijk slapende dienstverbanden te beëindigen. Belangrijkste reden hiervoor is dat vanaf 1 april 2020 de transitievergoeding die betaald is aan werknemers die na twee jaar ziekte zijn ontslagen, door het UWV weer uitbetaald wordt aan de werkgever. Dat geldt zelfs met terugwerkende kracht voor al uitbetaalde transitievergoedingen bij ontslag na 2 jaar ziekte, die sinds 2015 zijn uitbetaald door werkgevers. De belangrijkste reden om dergelijke dienstverbanden niet te beëindigen was het feit dat er ook na ontslag na 2 jaar ziekte een transitievergoeding aan de werknemer betaald moet worden.

Wet compensatie transitievergoeding

Met de nieuwe Wet compensatie transitievergoeding waardoor werkgevers dus gecompenseerd worden, is het niet meer nodig om een dienstverband na 2 jaar ziekte van de werknemer “slapend” te houden. Sterker nog, de vergoeding die het UWV aan werkgevers uitbetaalt is wel gebonden aan een aantal belangrijke voorwaarden. Zo zal de vergoeding van het UWV nooit meer bedragen dan de verschuldigde transitievergoeding na precies 2 jaar ziekte. Hoe langer er dus wordt gewacht met het beëindigen van het dienstverband, hoe groter het bedrag wordt dat aan de werknemer als transitievergoeding wordt betaald, maar dat niet door het UWV aan de werkgever wordt vergoed. Ook wordt de vergoeding van het UWV beperkt tot het daadwerkelijk bedrag dat de werkgever tijdens de eerste twee jaren van ziekte aan de werknemer heeft doorbetaald. Als dat bedrag lager is dan de verschuldigde transitievergoeding wordt alleen dat lagere bedrag aan de werkgever uitbetaald en niet de transitievergoeding die aan de werknemer is uitbetaald.

Het afdwingen van ontslag

Sinds de tijd dat werkgevers dienstverbanden “slapend” lieten om het betalen van een transitievergoeding te voorkomen, zijn er door werknemers procedures opgestart om de werkgever te dwingen hen te ontslaan en zodoende de transitievergoeding alsnog betaald te krijgen. Die procedures zijn allemaal mislukt met als overweging van de rechterlijke macht dat een werkgever het recht heeft om een werknemer wel of niet te ontslaan en daartoe niet verplicht kan worden.

Uitspraak 28 maart 2019

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft echter in een uitspraak van 28 maart 2019 een werkgever op straffe van een dwangsom verplicht om het dienstverband met een werknemer na 2 jaar ziekte te beëindigen, waardoor de verplichting tot betaling van de transitievergoeding aan de werknemer zal ontstaan. De rechter heeft daarbij overwogen dat er een veranderde maatschappelijke visie is ontstaan op dit soort zaken, met name omdat de hiervoor genoemde Wet compensatie transitievergoeding is gaan gelden, waardoor de werkgever de betaalde transitievergoeding terugbetaald krijgt van het UWV. Daarnaast ging het in deze uitspraak om een werknemer die terminaal was en daarnaast haar functie door omstandigheden een lege huls was geworden.

Kortom, het ging om een geval waarbij re-integratie in de eigen of aangepast werk volledig onmogelijk was. In deze omstandigheden vond de rechter dat het in strijd was met “goed werkgeverschap” om de werknemer niet te ontslaan na 2 jaar ziekte en werd de werkgever dus op straffe van een dwangsom verplicht tot het beëindigen van het dienstverband.

Conclusie/advies

Als deze ontwikkeling zich doorzet in de jurisprudentie, zal het in stand houden van een slapend dienstverband alleen maar risicovoller worden. Het kan zijn dat een werkgever er nu nog steeds voor kiest om een slapend dienstverband niet te beëindigen door de beperkingen van de vergoedingsregeling van het UWV zoals hiervoor is toegelicht, maar dat de werkgever via de rechter toch wordt gedwongen om dat wel te doen. Het financieel risico van een slapend dienstverband neemt daardoor steeds meer toe.

Wij kunnen u uiteraard adviseren in deze situaties en bijstaan in het beëindigen en op een juiste manier afwikkelen van slapende dienstverbanden.

Bekijk ook deze artikelen:

Slapend dienstverband: tijd om op te staan!
Slapend dienstverband deel 2: nu écht tijd om op te staan!
Het slapend dienstverband deel III: een korte update

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief