Starten van een zorgorganisatie

11 december 2019

Waar te beginnen?

De gezondheidszorg biedt vele mogelijkheden en kansen voor het starten van een zorgorganisatie. Wij zien een tendens dat individuele zorgverleners steeds meer zelf het heft in handen nemen en vanuit eigen kracht en beroepsbekwaamheid als zelfstandig zorgondernemer starten. Ook ontstaan nieuwe initiatieven in de markt en worden krachten gebundeld om – gedreven vanuit kwaliteit – via een eigen zorginstelling goede zorg te verlenen.

Vele vragen rijzen

Maar hoe start u nu een zorgorganisatie? Wat is nodig om in de zorg aan de slag te kunnen? En in welke juridische vorm doet u dat? Waar moet u dan bij stilstaan?

Het starten van een zorgorganisatie is niet hetzelfde als het starten van een ‘gewone’ onderneming. Er zijn vele factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Er geldt bijzondere regelgeving en het is goed om u daar op voorhand bewust van te zijn.

Welke rechtsvorm?

Welke rechtsvorm past het beste bij de doelstelling van de zorgorganisatie? Met andere woorden: in welk jasje moet de organisatie gestoken worden? De ondernemingsvorm die nog steeds het meeste voorkomt in Nederland is de eenmanszaak. Aan die vorm kleven echter vele nadelen met name op het vlak van aansprakelijkheid. In de zorg zien wij veel vennootschappen onder firma en maatschappen, samenwerkingsverbanden tussen veelal zorgverleners/artsen. Maar ook de stichting is een veelvoorkomende rechtsvorm. En dat is niet voor niets. De keuzemogelijkheden qua rechtsvorm zijn groot en welke rechtsvorm het beste past moet op voorhand goed uitgezocht worden. Wij zien in de praktijk ook dat de huidige rechtsvorm van een bestaande zorgorganisatie soms aan verandering toe is. Bijvoorbeeld als een zorgorganisatie met eigen personeel gaat werken.

WTZi-toelating?

Ook zal er aandacht besteed moeten worden of de betreffende zorgorganisatie een zogenaamde WTZi-toelating nodig heeft om zorg te mogen verlenen. Over deze toelating oordeelt het CIBG. Wij informeren graag over deze toelating, wanneer is deze nodig, wie moet het aanvragen, hoe werkt zo’n aanvraag.

Verantwoordelijkheidsverdeling en toezicht?

In het zorglandschap speelt de governance een belangrijke rol. Governance; ook wel genoemd de verantwoordelijkheidsverdeling en het toezicht binnen de zorgorganisatie. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en het type organisatie, dient in bepaalde mate rekening te worden gehouden met de Governancecode Zorg 2017. Zijn de normen uit deze code u voldoende bekend? Graag informeren wij u hierover.

Medezeggenschap?

Niet alleen het toezicht op de organisatie is van belang, maar ook de medezeggenschap. Denk aan personeels- en/of cliëntenvertegenwoordiging. De rol van cliënten zal halverwege 2020 worden uitgebreid, nu er een nieuwe wet is aangenomen die de cliëntenraden een grotere rol geeft. Dan moet er natuurlijk wel eerst duidelijk zijn of er een cliëntenraad moet worden ingesteld en zo ja dan dient u scherp in beeld te hebben welke bevoegdheden aan hen toekomen.

Veel te veel vragen?

Zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Wordt de regelgeving over kwaliteit (zoals Wkkgz) bijvoorbeeld toegepast? Is het de bedoeling gecontracteerd (met zorgverzekeraars te werken) en is dan inzichtelijk aan welke contractuele eisen voldaan moet worden? Moet er een AGB-code worden aangevraagd of gewijzigd?

Veel om rekening mee te houden en wellicht het hoofd over te breken. Toch is het noodzakelijk alles goed in kaart te brengen als er plannen bestaan om een rechtsvorm te wijzigen of een onderneming te starten in de zorg. Onder het motto “een goede voorbereiding is het halve werk”, bewijst u uzelf een dienst deze vragen vooraf te beantwoorden. Het heeft dan wel wat voeten in de aarde, maar eenmaal alles in kaart gebracht, bent u zo op weg als startende zorgorganisatie.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief