Update nieuwe wetgeving voor zzp-er

8 augustus 2019

Zoals het de meeste zzp-ers bekend is, is het kabinet bezig om een opvolger voor de wet DBA te maken. De wet DBA had ten doel om antwoord te geven op een belangrijke vraag voor zzp-ers en hun opdrachtgevers, namelijk of er sprake is van zelfstandigheid of toch niet. Die vraag is van groot belang voor de relatie tussen de opdrachtgever en een zzp-er op diverse vlakken, waaronder het arbeidsrecht en het fiscaal recht. Gebleken is dat de wet DBA die duidelijkheid helaas niet biedt, integendeel zelfs.

Het kabinet komt eens in de zoveel tijd met meer informatie hoe de opvolger van de wet DBA eruit zal zien. Kort geleden heeft het kabinet dat wederom gedaan door een brief aan de Tweede Kamer te sturen. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer had aangedrongen bij het kabinet om haast te maken met de nieuwe wetgeving voor de zzp-er, omdat 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) al ingaat. De verwachting is dat door de WAB er meer gebruik gaat worden gemaakt van zzp-ers, voor werk dat nu door werknemers wordt uitgevoerd.

Nieuwe regels

Zoals al eerder bekend is geworden, zullen de nieuwe regels voor zzp-ers waarschijnlijk 1 januari 2021 ingaan. Het kabinet wil daarbij met twee tariefgroepen gaan werken. Daarover heeft het kabinet aangegeven dat er een minimumtarief gaat gelden van 16 euro per uur en de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het toepassen van dat minimumtarief als dat is afgesproken. Het eerdere voorstel van het kabinet om onder 16 euro per uur verplicht een arbeidsovereenkomst aan te bieden, bleek in strijd met het Europees recht en is dus ingetrokken. In plaats daarvan komt dus het verplichte minimumtarief van 16 euro per uur om te lage tarieven tegen te gaan. Bovendien heeft het ACM al aangegeven tot 2021 niet op te treden tegen prijsafspraken tussen zzp-ers onderling, die op die manier proberen een redelijk tarief uit te kunnen onderhandelen in de periode waarin het minimumtarief nog niet geldt. Het minimumtarief gaat gelden ongeacht of de overeenkomst van opdracht ziet op reguliere of niet-reguliere werkzaamheden en ongeacht de tijdsduur van de overeenkomst van opdracht.

Zelfstandigenverklaring

Verder zal voor opdrachten met een tarief van minimaal 75 euro per uur gaan gelden dat er gekozen kan worden voor een opt-out met de zogenaamde “zelfstandigenverklaring”. Daarmee is er zekerheid dat er geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeven te worden afgedragen. Het is de bedoeling dat deze verklaring zelfs zekerheid gaat bieden ook op andere vlakken bijvoorbeeld op het vlak van pensioenen en cao’s. Voor de zelfstandigenverklaring zal gelden dat het niet uitmaakt of het gaat om reguliere of niet-reguliere werkzaamheden. Wel is de tijdsduur van invloed: de zelfstandigenverklaring wordt alleen afgegeven als de overeenkomst van opdracht niet langer zal duren dan één jaar.

Als er dus sprake is van een overeenkomst van opdracht voor maximaal één jaar met een uurtarief van minimaal 75 euro, er in de overeenkomst duidelijk wordt aangegeven dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, de opdrachtnemer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel én de overeenkomst door beide partijen is getekend kan een geldige zelfstandigenverklaring worden ondertekend met alle hiervoor genoemde voordelen van dien. Het kabinet komt nog met een format voor de zelfstandigenverklaring.

Opdrachtgeversverklaring

Voor alle gevallen waarin er niet recht op een zelfstandigenverklaring is, kan alsnog zekerheid worden verkregen door het aanvragen van een zogenaamde “opdrachtgeversverklaring”. Het kabinet laat momenteel een webmodule testen om te bekijken of dit werkt. Als dit werkt, kan via de webmodule met de beantwoording van een aantal vragen wel of niet een opdrachtgeversverklaring worden verkregen en dus zekerheid over de vraag of een zzp-er echt zelfstandige is of niet. De insteek is om met zo weinig mogelijk vragen zoveel mogelijk zekerheid te verkrijgen met een zo klein mogelijke foutmarge. Er zal dus een balans moeten worden gevonden tussen die drie criteria.

Voor al deze situaties geldt uiteraard wel dat de praktijk niet in strijd mag zijn met de gemaakte afspraken, omdat anders toch de zekerheid van zelfstandigheid met terugwerkende kracht kan komen te vervallen.

Het pensioenakkoord

Het kabinet was verder nog aan het onderzoeken of het invoeren van een verplicht pensioensysteem voor zzp-ers haalbaar is. Uit het welbekende pensioenakkoord dat inmiddels is bereikt, blijkt in ieder geval dat het de bedoeling is om een verplichte  arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers in te voeren.

Tot zover de update over de opvolger van de wet DBA. Zodra er weer belangrijk nieuws is op dit gebied, zullen we u uiteraard weer op de hoogte stellen! Wilt u via de e-mail op de hoogte blijven? Meld u dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief