Vijf vuistregels bij toezicht in het sociaal domein

19 april 2019

Toezichthouders van de gemeente kondigen in de meeste gevallen hun inspecties of bezoeken (van te voren) aan. Het is van belang om goed voorbereid te zijn op de komst van toezichthoudende ambtenaren. De vragen die u beantwoordt en informatie die u verstrekt worden namelijk door het college van B&W betrokken bij beslissingen die zij ten aanzien van uw informatie nemen. In het meest vergaande geval over de vraag of u in die gemeente nog wel langer zorg mag leveren.

Controles van de GGD of vanuit gemeente zijn onderdeel van het spel in het sociaal domein, daarom is het goed de spelregels te kennen. Met onderstaande vijf vuistregels komt u een heel eind.

1). Weet wie bij u langs komt. Toezichthouders zijn verplicht om zich desgevraagd te legitimeren. Vraag aan de ambtenaren die langs komen dus of u hun legitimatie mag zien en of u de gegevens (naam en nummer) mag noteren.

2). Vraag naar het onderzoeksdoel. Wat is de aanleiding voor het bezoek? Op welke vragen willen de toezichthouders antwoord? Wellicht is het probleem kleiner dan de GGD heeft ingeschat of blijkt uit de klacht die binnen is gekomen bij de GGD dat sprake is van een misverstand. Het zou jammer zijn als dit pas aan het einde van een onderzoekstraject bekend wordt.

3). Neem een actieve houding aan. Stel bijvoorbeeld zelf voor met welke medewerkers het loont om in gesprek te gaan. Zorg dat je goed voorbereid bent en alvast die documenten verzamelt die de kwaliteit van de zorg ondersteunen. Mocht het ter sprake komen dan kun je deze documenten gemakkelijk raadplegen. Bekijk welke kwaliteitseisen de Wmo en de gemeentelijke verordening stelt en leg voor uzelf – bij voorkeur met ondersteunende documenten – een map aan waarin staat uitgelegd hoe en op welke wijze de kwaliteit van je organisatie geborgd is. Een aantal GGD’s publiceert het toezichtkader en zelfs toezichtrapporten via de website. Het loont om deze te bekijken, zodat u als zorgaanbieder weet waar u op moet letten.

4). Wees kritisch ten opzichte van de toezichthouders. Stel de vraag – zeker als je ervan overtuigd bent dat bepaalde informatie echt niet relevant is – waarom zij bepaalde documenten willen inzien of (als het cliëntdossiers betreft) er geen andere manier is om achter bepaalde informatie te komen (b.v. door werkprotocollen in te zien). In de praktijk zien wij ook vaak dat toezichthouders cliënten willen spreken. Dit veroorzaakt vaak onrust bij die cliënten hetgeen juist haaks op de zorgverlening staat. Leg de toezichthouders dit uit en vraag dan of het mogelijk is om de cliënt in het bijzijn van een familielid te spreken of in een andere setting.

5). Registreer alles. Houd bij wat door de toezichthouders is gevraagd en met welke reden, en welke informatie naar aanleiding daarvan en aan wie is verstrekt. Als een toezichthouder een kopie wil hebben, maak deze dan zelf en maak een extra kopie zodat duidelijk is welke stukken precies zijn verstrekt. In een later stadium weet je dan waar de toezichthouder zich op heeft gebaseerd en kan je makkelijker eventuele gebreken herstellen.

Bekijk ook deze artikelen over sociaal domein:

> Borging van kwaliteit in de Wmo
> Toezicht binnen de Wmo
> Per 2020 ook een Wmo-abonnementstarief voor algemene voorzieningen
> Rechtmatigheidstoezicht in het sociaal domein
> Calamiteitentoezicht binnen de Wmo
> Samenwerking binnen de Wmo: let op mededinging bij aanbesteding
> Meer duidelijkheid positie pgb-aanbieders binnen Wmo
> Zorgen over bekostiging domeinoverschrijdende zorg
> De AMvB reële kostprijs toepassen in de praktijk

Zorgseminar: Actualiteiten Wmo

Op 12 mei 2020 organiseert Eldermans|Geerts het zorgseminar: Actualiteiten Wmo. Tijdens dit seminar wordt in het bijzonder ingegaan op het toezicht en handhaving door gemeenten, de manier waarop zij omgaan met de reële kostprijs en op domeinafbakening tussen de Wmo en de andere financieringsstromen. Het zorgseminar is kosteloos.

Meer informatie en aanmelden

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief