Vlaktaks mag toch!

12 juni 2019

Wat is een vlaktaks?

De vlaktaks is een generieke korting die zorgverzekeraars toepassen voor de vergoeding bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Vragen over vlaktaks ontstaan door uitspraak Stichting handhaving vrije artsenkeuze

In een eerdere uitspraak van 1 februari 2019 van de Stichting handhaving vrije artsenkeuze was door de rechtbank Gelderland geoordeeld dat de generieke korting (vlaktaks) niet was toegestaan

Hoge Raad oordeelt anders in de zaak Conductore

Hoge Raad oordeelde anders in de zaak Conductore. In de zaak Conductore stond de vraag centraal of de vergoeding niet-gecontracteerde zorg in strijd was met artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw). De Hoge Raad refereert in deze uitspraak aan de eerdere uitspraak van de rechtbank in de zaak van de Stichting handhaving vrije artsenkeuze, waardoor deze uitspraak in een ander daglicht komt te staan.

Een generieke korting (vlaktaks) is niet in strijd met 13 Zvw

De Hoge Raad komt in zijn arrest van 7 juni 2019 tot de conclusie dat het hanteren van generieke korting (vlaktaks) niet in strijd is met artikel 13 Zvw. Ter onderbouwing geeft de Hoge Raad aan dat de wet de zorgverzekeraar de ruimte biedt om de hoogte van de vergoeding zelf te bepalen. De Hoge Raad geeft daarbij aan dat de korting die een zorgverzekeraar mag toepassen op het tarief, niet alleen een doorbelasting van de feitelijke extra kosten van die verzekeraar hoeft te zijn. De zorgverzekeraar mag bij de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg ook een zogenaamde strafkorting hanteren, een extra prikkel waarmee de verzekerde wordt bewogen gebruik te maken van een gecontracteerde aanbieder.

Hinderpaalcriterium blijft

De voornaamste beperking bij het hanteren van de strafkorting ziet erop dat dat hoogte van de vergoeding geen feitelijke hinderpaal op mag leveren, ook wel het hinderpaalcriterium genoemd. Voor de uitleg daarvan verwijst de Hoge Raad naar de bekende Momentum-zaak. Voor een uitgebreide uitleg wat het hinderpaalcriterium betekent verwijzen wij naar een eerder artikel op onze website over het hinderpaalcriterium.

Duidelijkheid dankzij arrest Hoge Raad

Met het arrest van 7 juni 2019 schept de Hoge Raad weer de nodige duidelijkheid. De verzekeraar mag op grond van dit arrest uit blijven gaan van de vlaktaks. De verwachting is ook dat zij dit zullen doen. Het effect van de uitspraak van de rechtbank van februari 2019 lijkt daarmee te zijn beperkt.

Eerder zetten wij al vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid van de uitspraak van de rechtbank en de discussies die daaruit zouden voortvloeiend. Met de huidige ontwikkeling lijken deze discussies voor zover deze zien op het te hanteren percentage voor de vergoeding in de kiem te worden gesmoord.

De eerdere uitspraak van de rechtbank blijft mogelijk nog wel relevant voor de daarin opgenomen uitleg van de berekening van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Zie voor meer uitleg daarover voorgaande link.

Bekijk ook dit artikel:

> Post Conductore – over de vlaktaks, hinderpaal en 13 Zvw

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief