Wegiz op komst: grote veranderingen gegevensuitwisseling in de zorg

2 januari 2023

De Tweede Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (‘Wegiz’) aangenomen. De Wegiz ligt nu voor bij de Eerste Kamer. De Wegiz zal een grote verandering teweegbrengen in de gegevensuitwisseling in de zorg. Een kort overzicht van deze veranderingen.

Zorgaanbieders

Het wetsvoorstel richt zich primair op de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Dit betreft zorgaanbieders als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (‘Wkkgz’). Zo schrijft de Wegiz voor dat bepaalde – bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde – gegevens verplicht elektronisch moeten worden uitgewisseld. De achterliggende gedachte is dat adequate, actuele en uniforme gegevens ten goede komen aan (en noodzakelijk zijn voor) de zorg.

Hierbij wordt de komende tijd, volgens de Meerjarenagenda, prioriteit gegeven aan het digitaal receptenverkeer tussen apotheken en huisartsen, verpleegkundige overdracht (van ziekenhuizen naar VVT-in-stellingen), en met betrekking tot medisch specialistische instellingen het uitwisselen van beeld en verslag en overdracht van de Basisgegevensset Zorg.

De eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen, worden vervat in NEN-normen. Ze zien onder andere op taal, techniek, functionele en organisatorische eisen. De producten/diensten die worden gebruikt voor de gegevensuitwisselingen, moeten zijn voorzien van een certificaat dat is verstrekt door een – door de Minister van VWS aangewezen – certificerende instelling. Dit borgt dat overal eenzelfde beveiligingsniveau geldt.

Andere partijen

De Wegiz legt via een aangenomen amendement ook verplichtingen op aan zorgaanbieders ten aanzien van de persoonlijke gezondheidsomgeving (‘PGO’). Dit houdt in dat zorgaanbieders erop toe moeten zien dat aangewezen gegevensuitwisselingen ook te benaderen zijn via de PGO die de cliënt gebruikt. Voorwaarde is wel dat de PGO aan bepaalde eisen voldoet, zodat dit op een veilige en betrouwbare manier kan. Dit moet een zorgaanbieder zelf beoordelen.

Gelet op de aankomende NEN-normen, zullen ook eisen gesteld worden aan leveranciers van de producten/diensten waar zorgaanbieders gebruik van maken.

Slotsom

Op dit moment brengt de Wegiz nog geen directe gevolgen met zich voor zorgaanbieders, omdat het wetsvoorstel nog aangenomen moet worden door de Eerste Kamer. Ook moet de lagere regelgeving nog nader worden uitgewerkt. Wel is duidelijk dat concrete stappen worden gezet naar een meer digitaal ingerichte zorg.

 

 

 

 

 

 

 

Dit artikel verscheen in het magazine Zorgvisie, nummer 8, december 2022.

e-learning privacy in de zorg

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief