Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

26 oktober 2018

Met de ervaringen uit het ontslagrecht sinds de Wet werk en zekerheid (Wwz) is de regering van mening dat de Wwz aanpassing behoeft om een betere balans op de arbeidsmarkt te creëren. Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Om die reden heeft Minister Koolmees het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voorgelegd. De Raad van State heeft op 11 oktober 2018 advies uitgebracht. Dit advies wordt openbaar op het moment van indiening van de WAB bij de Tweede Kamer. De WAB wordt naar verwachting dit najaar nog naar de Tweede Kamer gestuurd.

De WAB bevat de volgende belangrijkste maatregelen.

Cumulatiegrond bij ontslag: de i-grond

Nu geldt dat als een werkgever een arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen, aan één van de acht ontslaggronden volledig moet zijn voldaan. Met de WAB wordt ontslag ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Deze nieuwe negende grond geeft de mogelijkheid omstandigheden uit de c t/m h ontslaggronden te combineren in een ontbindingsverzoek. Op die manier kan een werknemer worden ontslagen als sprake is van twee of meer onvolledige ontslaggronden. De werknemer kan maximaal een halve transitievergoeding extra krijgen (dus maximaal 150% transitievergoeding), wanneer de cumulatiegrond gebruikt wordt voor het ontslag.

Transitievergoeding

Op dit moment geldt nog als vereiste dat de werknemer minimaal twee jaar in dienst moet zijn om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding. Dit vereiste komt te vervallen. Werknemers krijgen vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op een transitievergoeding bij ontslag, ook tijdens de proeftijd.
De opbouw van de transitievergoeding wordt daarentegen verlaagd bij lange dienstverbanden. Niet langer zal er een hogere opbouw gelden bij dienstverbanden langer dan tien jaar. Daarnaast komt er een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

Ketenregeling

De ketenregeling, de mogelijkheid om tijdelijke contracten te sluiten, wordt weer verruimd. Op dit moment is het mogelijk om aansluitend drie contracten in een periode van maximaal twee jaar aan te gaan. Daarna ontstaat automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dit wordt met de WAB aansluitend drie contracten in een periode van maximaal drie jaar.
Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan. In dat geval ontstaat al een nieuwe keten van tijdelijke contracten na een tussenliggende periode van drie maanden.

Payroll

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt.

Oproepkrachten

Er komen strengere regels voor de permanente beschikbaarheid van oproepkrachten (nuluren- en min/max-contracten). Zo is een oproepkracht straks alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren heeft opgeroepen.
Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk binnen die periode van vier dagen wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

WW-premie

Werkgevers gaan een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een tijdelijk contract dan voor werknemers met een vast contract. De WW-premie wordt daardoor voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

De beoogde ingangsdatum van het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans is – zoals eerder ook werd aangekondigd – 1 januari 2020.

Seminar

Op 13 november organiseren wij het seminar: Omgang met personeel in de zorg. Tijdens dit seminar zullen onze sprekers u bijpraten over belangrijke ontwikkelingen, zoals het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).  Meer informatie en meld u gratis aan.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief