Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

10 juli 2019

Voor zowel werkgever als werknemer is het natuurlijk erg vervelend als de werknemer arbeidsongeschikt raakt. Van werkgever en werknemer worden inspanningen verwacht op grond van veel regelgeving, om de werknemer zo snel en zo goed mogelijk weer in het arbeidsproces te krijgen.

Veel werkgevers ervaren de regels in Nederland als erg belastend en vaak ook kostbaar, met name voor kleinere werkgevers die weinig of geen gebruik kunnen maken van inhouse kennis en ervaring met de regels omtrent arbeidsongeschiktheid. Ook het twee jaar lang doorbetalen van (een deel van) het loon tijdens arbeidsongeschiktheid van de werknemer, is met name voor kleinere werkgevers erg belastend.

Er is een tendens om werkgevers meer tegemoet te komen op dit vlak. Er is inmiddels weliswaar geoordeeld dat een werknemer bij ontslag na twee jaar ziekte een transitievergoeding dient te ontvangen, maar door de inmiddels aangenomen wet compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte kunnen die kosten in de meeste gevallen worden vergoed door het UWV ingaande 1 april 2020 en zelfs met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

“Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA” en andere maatregelen

Het kabinet had aanvankelijk het plan om werkgevers met minder dan 25 werknemers tegemoet te komen door de verplichting tot loondoorbetaling te beperken tot één jaar in plaats van twee jaar. Dat bleek echter moeilijk uitvoerbaar, zodat het kabinet andere plannen heeft gemaakt.

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen aangekondigd om het werkgevers makkelijker en goedkoper te maken op dit punt. Voor zover een wetswijziging nodig is, staan die maatregelen in het wetsvoorstel “maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA”. Welke maatregelen wil het kabinet gaan nemen? Kort samengevat zijn dit de volgende:

  • Ingaande 2021 krijgen werkgevers een korting van maximaal 1200 euro per jaar op de premie ter compensatie van de loondoorbetalingskosten tijdens ziekte. Op termijn (uiterlijk in 2024) zal dit vervangen worden door een gedifferentieerde Aof-premie die lager zal zijn voor kleine werkgevers;
  • Er zal per 1 januari 2020 een zogenaamde “MKB-verzuim-ontzorgverzekering” mogelijk worden gemaakt voor (vooral kleine) werkgevers, die de financiële gevolgen dekt en ondersteuning geeft bij de re-integratie. Met verzekeraars is hierover al overeenstemming bereikt;
  • Vanaf 2021 zal het UWV niet meer het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de zieke werknemer beoordelen, zodat dit advies leidend zal zijn voor de verplichtingen van de werkgever. Dat houdt in dat als de werkgever het advies van de bedrijfsarts opvolgt, er geen risico is op een loonsanctie van het UWV. Deze maatregel geeft dus veel meer zekerheid voor werkgevers om een loonmaatregel te voorkomen;
  • Er komt meer zekerheid voor WIA-gerechtigden: als een WIA-gerechtigde bij een nieuwe baan meer gaat verdienen dan de zogenaamde “restverdiencapaciteit” verandert diens arbeidsongeschiktheidspercentage gedurende 5 jaar niet en dus blijft de hoogte van de uitkering gelijk. Er wordt dus niet gekort in die periode door de hogere inkomsten.

Deze voorstellen dienen nog door de Eerste en Tweede Kamer te worden goedgekeurd, zodat de kans bestaat dat de definitieve maatregelen nog wijzigen. Wij houden u uiteraard op de hoogte over dit onderwerp.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief