Wijziging Wet BIG: Waar moet ik straks mijn BIG-nummer vermelden?

17 juli 2019

Met de wetswijziging van de Wet BIG zijn BIG-geregistreerden sinds 1 april 2019 verplicht om hun BIG-nummer actief op veel plekken te vermelden. Deze verplichting is vastgelegd in het toegevoegde artikel 4a Wet BIG en nader uitgewerkt in het besluit. Zoals eerder beschreven op onze website heeft deze verplichting voor veel commotie en onrust gezorgd. Voor veel beroepsgroepen ontstond onduidelijkheid wanneer wel en wanneer niet het BIG-nummer genoemd moest worden. Daarnaast werd 1 april 2019 als een te korte termijn gezien.

Brief naar Tweede Kamer

Naar aanleiding van alle onrust heeft de minister voor Medische Zorg de Tweede Kamer op 8 maart 2019 een brief toegestuurd met daarin de mededeling dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is gevraagd de verplichting niet te handhaven. IGJ heeft vervolgens toegezegd niet te handhaven op het niet zichtbaar vermelden van het BIG-nummer tot nadat nader overleg tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en veldpartijen zou hebben plaatsgevonden.

Wijzigt de verplichting om actief BIG-nummer te vermelden? Inmiddels heeft het nader overleg plaatsgevonden en is het (ontwerp) besluit aangepast. Dit besluit is op 2 april 2020 gepubliceerd. In het besluit staat, in tegenstelling tot de eerdere variant, dat BIG-geregistreerden hun BIG-nummer niet langer kenbaar hoeven te maken op brieven, facturen en in wachtruimten. Een dergelijke verplichting zou leiden tot grote administratieve lasten.

Nieuwe regeling

In de nieuwe regeling is wel opgenomen dat op de BIG-geregistreerde een verplichting rust om het BIG-nummer te verstrekken indien hierom wordt verzocht. Daarnaast dient de BIG-geregistreerde het BIG-nummer te vermelden in een aantal andere gevallen waarbij de naam van de BIG-geregistreerde kenbaar wordt gemaakt.

  • Ten eerste in het geval dat zijn naam wordt gebruikt op de professionele website. Volgens de minister van VWS zou dit relatief eenvoudig uit te voeren moeten zijn, maar vraagt om een eenmalige investering.
  • Ten tweede in door hem of onder diens naam verzonden e-mails, hetgeen eenvoudig te realiseren is door met een automatische e-mailondertekening te werken. Deze verplichting geldt niet ten opzichte van e-mails waarin slechts de naam van de BIG-geregistreerde wordt genoemd.

Met de voorgenomen wijzigingen sluiten de verplichtingen in het kader van de actieve vermelding van het BIG-nummer beter aan bij de praktijkvoering van de BIG-geregistreerden en wordt voorkomen dat het leidt tot extra administratieve handelingen en aanvullende kosten.

Het is momenteel nog niet bekend wanneer de verplichting om het BIG-nummer te vermelden ingaat. Het uitgangspunt was om deze verplichting per 1 januari 2021 in te laten gaan. Zorgaanbieders krijgen vervolgens een half jaar de tijd om de verplichting te implementeren (voordat daadwerkelijk wordt gehandhaafd). Het is echter nog niet bekend gemaakt wanneer dit half jaar in gaat. Afhankelijk daarvan wordt de datum van inwerkingtreding ook opgeschoven.

Heeft u vragen over deze wijziging?
Neem dan contact met ons op via post@eldermans-geerts.nl

Bekijk ook deze artikelen over de wet BIG:

> Niet vermelden BIG-nummer vanaf 1 april 2019 gedoogd
> BIG-nummer: vanaf 1 april 2019 overal of toch niet?

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief