Zorgverzekeraars Nederland past continuïteitsbijdrage op onderdelen aan

25 juni 2020

In een bericht van 24 juni 2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland een nadere duiding gegeven ten aanzien van enkele onderdelen van de generieke regeling voor de continuïteitsbijdrage.

Sluitingsdatum voor aanvragen continuïteitsbijdrage is 14 juli 2020

Zorgaanbieders die in aanmerking komen voor de generieke regeling continuïteitsbijdrage hebben tot 14 juli 2020 om deze aan te vragen. Deze deadline geldt niet voor de GGZ, waarvoor de regeling pas bekend is gemaakt.

Continuïteitsbijdrage regeling voor GGZ is bekend en kan vanaf 23 juni 2020 worden aangevraagd

Deze regeling voor de GGZ (geen verblijf en <10 miljoen omzet) kent grote overeenkomsten met de generieke continuïteitsbijdrage regeling, maar wijkt met name ten aanzien van de berekening en looptijd af. Een analyse van de continuïteitsbijdrage regeling voor de GGZ (generieke GGZ-regeling) kunt u op deze pagina vinden.

Continuïteitsbijdrage en inhaalzorg worden per maand berekend, maar bij de definitieve afrekening gemiddeld

Zorgverzekeraars Nederland heeft eerder gecommuniceerd dat de inhaalzorg per maand wordt afgerekend. Voor de continuïteitsbijdrage was daarover nog de nodige onduidelijkheid.

Inmiddels heeft ZN duidelijk aangegeven dat zowel de continuïteitsbijdrage als de inhaalzorg bij de definitieve afrekening worden gemiddeld.. Dat wil zeggen dat de continuïteitsbijdrage bij de definitieve vaststelling wordt berekend door de in de maanden maart tot en met juni gerealiseerde omzet te vergelijken met 4x de normomzet.  Voor de inhaalzorg  wordt bij de definitieve vaststelling de gemiddelde gerealiseerde omzet van de betreffende verzekeraars over de maanden juli tot en met december 2020 vergeleken met 6x de normomzet.

Inhaalzorg
Na contact met enkele branche- en beroepsorganisaties, die daar gezamenlijk een vraag over hadden gesteld aan Zorgverzekeraars Nederland, is besloten dat een verduidelijking van de werkwijze voor de verrekening van inhaalzorg en de bepaling van omzetderving noodzakelijk is. Dat betekent dat de inhaalzorg en de omzetderving (op uniforme wijze) niet per maand, maar voor de periode als geheel, worden bepaald. Voor alle zorgaanbieders pakt dit neutraal of positief uit.

NB. Bij brief van 21 april 2021 van Zorgverzekeraars Nederland heeft ZN aangegeven dat zorgverzekeraars niet langer inhaalzorg in mindering zullen brengen op de continuïteitsbijdrage. Dat is het gevolg van de keuze van zorgverzekeraars om de continuïteitsbijdrage niet langer gezamenlijk (dus over het gemiddelde van alle verzekeraars) af te rekenen, maar individueel (iedere zorgverzekeraar afzonderlijk).

Voorwaarden voor intrekking aanvraag continuïteitsbijdrage worden aangepast

Tot 24 juni was er geen duidelijke termijn gesteld voor het intrekken van de aanvraag voor continuïteitsbijdrage. Dit kon middels een bericht aan de zorgverzekeraar, mits schriftelijk en ondertekend. Hierdoor zou het mogelijk kunnen zijn de continuïteitsbijdrage voor alle zorgverzekeraars aan te vragen en bij enkele zorgverzekeraars weer in te trekken. Daarnaast kon de mogelijkheid van intrekking achter de hand gehouden worden indien de hoogte van de continuïteitsbijdrage tegen zou vallen of indien een  bezwaar op grond van de geschillenregeling niet gunstig was uitgepakt. Dit is nu in ieder geval niet meer mogelijk. Intrekking moet vanaf 24 juni 2020 nog steeds schriftelijk en ondertekend, maar moet nu bij de grootste verzekeraar worden ingediend, die het verzoek tot intrekking dan met alle verzekeraars zal kortsluiten. Doordat intrekking alleen kan binnen 5 dagen na de aanvraag via Vecozo, is het goed mogelijk dat u nog niet de berekeningen van de zorgverzekeraars met daarin de hoogte van de continuïteitsbijdrage heeft ontvangen, zodat u op het moment dat u de beslissing moet maken om de aanvraag in te trekken, nog niet weet waar u aan toe bent.

Intrekken aanvraag
Sommige zorgaanbieders geven aan hun aanvraag bij nader inzien te willen intrekken. Dit is mogelijk tot maximaal 5 kalenderdagen na het indienen van de aanvraag bij VECOZO. Voor eerder ingediende aanvragen is intrekking nog mogelijk tot uiterlijk dinsdag 30 juni aanstaande. Een aanvraag intrekken kan door eenmalig, bij de grootste zorgverzekeraar in de regio, een ondertekend verzoek in te dienen. Deze zorgverzekeraar zal dan de andere zorgverzekeraars infomeren over het intrekken van de aanvraag.

hoogte vergoeding continuiteitsbijdrage per zorgsoort inclusief indexatie percentage

Indexatiepercentages bekend gemaakt

ZN heeft lange tijd de indexatiepercentages, waarmee zij de omzet over 2019 aangepast voor de berekening van de normomzet die relevant is voor de continuïteitsbijdrage, niet geopenbaard. Zonder daar veel ruchbaarheid aan te geven, is een overzicht met de indexeringspercentages enige tijd geleden toegevoegd aan de FAQ van ZN. Wij bemerken dat veel zorgaanbieders hier nog niet van op de hoogte zijn, dus hierbij alsnog het overzicht.

Kraamzorg 2,8% Logopedie 3,7% Geriatrische revalidatiezorg 4,6%
Wijkverpleging 5,6% Zintuigelijk GH – Auditief 3,7% Radiotherapie 3,3%
Apotheken 2,5% Audiologie 3,3% Zittend ziekenvervoer 3,9%
Fysio- en oefentherapie 3,7% Ergotherapie 3,7% ZBC’s 3,3%
GLI 3,7% Zintuigelijk GH – Visueel 3,7% Eerstelijns diagnostiek 3,3%
Huidtherapie 3,7% Verloskunde 4,0% Trombose 3,3%
Diëtetiek 3,7% Epilepsie 3,3% Dialyse 3,3%
(Medische) pedicure 3,7% Long-astma 3,3% Gecontracteerde audiciens (gehoorzorg) 8,3%
Optometrie 3,3% Mondzorg 2,2% Hulpmiddelen leveranciers 8,3%
Podotherapie/Podologie 3,7% Eerstelijnsverblijf 4,6%

Uitgebreide analyse

Bovenstaande zijn de belangrijkste recente wijzigingen. Voor een uitgebreide analyse van de generieke continuïteitsbijdrage regeling, zie de betreffende pagina van onze website, waarin wij deze informatie ook hebben verwerkt.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief