Veelgestelde vragen over corona en tuchtrecht

1. Mijn BIG-registratie verloopt binnenkort. Wat moet ik doen?
2. Ik heb al een aanvraag tot herregistratie ingediend. Wat nu?
3. Mijn BIG-registratie is sinds kort verlopen, maar ik wil toch (weer) aan het werk. Mag dat?
4. Kan ik tuchtrechtelijk worden aangesproken als niet BIG-geregistreerd zorgverlener?
5. Mag ik als coassistent of als niet-praktiserend arts zorg gaan verlenen?
6. Door een (oud)-patiënt is een tuchtklacht ingediend. Hoe verlopen de tuchtprocedures onder de huidige omstandigheden?
7. Ik heb een patiënt besmet kan ik nu als zorgverlener aansprakelijk gesteld worden?
8. Inzake een tegen mij ingediende tuchtklacht zou er zou medio april een zitting plaatsvinden bij een van de tuchtcolleges. Gaat deze door?

1. Mijn BIG-registratie verloopt binnenkort. Wat moet ik doen?

U hoeft niks te doen. De herregistratieverplichting voor alle artikel 3-beroepen is uitgesteld tot nader order. U hoeft geen aanvraag tot herregistratie in te dienen en uw inschrijving zal niet worden doorgehaald als de Uiterste Herregistratie Datum (UHD) verstrijkt.

2. Ik heb al een aanvraag tot herregistratie ingediend. Wat nu?

Lopende aanvragen met een positieve uitkomst worden nog afgerond. U zult op korte termijn bericht ontvangen.

3. Mijn BIG-registratie is sinds kort verlopen, maar ik wil toch (weer) aan het werk. Mag dat?

Ja dat mag. Voormalig minister Bruins heeft besloten dat verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie is verlopen na 1 januari 2018 bij wijze van uitzondering weer in de zorg mogen gaan werken. Herinschrijving in het BIG-register is niet nodig.

4. Kan ik tuchtrechtelijk worden aangesproken als niet BIG-geregistreerd zorgverlener?

Nee. Alleen BIG-geregistreerde zorgverleners zijn onderworpen aan het tuchtrecht van de Wet BIG.

5. Mag ik als coassistent of als niet-praktiserend arts zorg gaan verlenen?

Nood breekt wet en een dergelijke situatie kan zich voordoen. De KNMG is van mening dat artsen en geneeskundigspecialisten-niet-praktisterend die nog over voldoende recente kennis en vaardigheid beschikken tijdelijk kunnen worden ingezet in de zorg. Ook coassistenten die al een groot deel van de coschappen hebben doorlopen en derhalve over relevante praktijkervaring beschikken zouden kunnen worden ingezet. Hier zijn echter wel voorwaarden aan verbonden, zie bovenstaande link.

6. Door een (oud)-patiënt is een tuchtklacht ingediend. Hoe verlopen de tuchtprocedures onder de huidige omstandigheden?

De Tuchtcolleges hebben alle zittingen en mondelinge vooronderzoeken voorlopig uitgesteld. Er zullen in ieder geval tot en met 6 april geen zittingen plaatsvinden. Alleen ‘urgente’ zaken zullen worden behandeld. De urgente zaken zullen niet in een fysieke zitting worden besproken, maar op een andere wijze. Urgente zaken betreffen zaken waarvan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meent dat een zorgverlener de geschiktheid mist om zijn beroep uit te oefenen. Daarnaast betreffen het zaken waarvan één van de partijen bij verder uitstel de behandeling van de tuchtklacht mogelijk niet meer kan meemaken.

7. Ik heb een patiënt besmet kan ik nu als zorgverlener aansprakelijk gesteld worden?

Ja, als je doorgaat met het verlenen van zorg terwijl je weet dat je klachten hebt die gerelateerd kunnen zijn aan het Corona-virus of terwijl je weet dat je besmet bent met het Corona-virus dan zou je langs civielrechtelijke weg aansprakelijk gehouden kunnen worden. Indien je als zorgverlener Big-geregistreerd bent loop je ook het risico op een tuchtrechtelijke klacht.

8. Inzake een tegen mij ingediende tuchtklacht zou er zou medio april een zitting plaatsvinden bij een van de tuchtcolleges. Gaat deze door?

Voorlopig zijn alle geplande zittingen komen te vervallen, ook zittingen die na 6 april gepland stonden. Alleen urgente zaken worden behandeld maar dan niet in een fysieke zitting. Urgente zaken zijn:

    • Zaken van de IGJ waarin om een spoedbehandeling is gevraagd;
    • Zaken waarbij de kans bestaat dat, bij uitstel, een van de partijen de behandeling niet meer kan meemaken.

Afgelaste zittingen worden zo snel mogelijk weer ingepland. Een termijn waarop dit zal gebeuren is nog niet bekend. De tuchtcolleges nemen zo snel mogelijk contact op met de partijen van afgelaste zittingszaken.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief