Advisering in de zorg

De complexiteit in de gezondheidszorg groeit en het zorglandschap verandert. Wij zien veel zorgaanbieders hiermee worstelen en soms zelfs vastlopen. Vragen bijvoorbeeld over nieuwe regelgeving, uitbreiding naar nieuwe zorgsoorten of zorgdomeinen, de verhouding tussen het bestuur en de raad van toezicht, ondernemingsraad of cliëntenraad, de inrichting van de organisatie en/of de toekomst van de winstuitkering in de zorg.

Door onze jarenlange ervaring in het bijhouden van de regelgeving in de zorg, de advisering van vele  zorgorganisaties over de meest uiteenlopende kwesties en het procederen voor zorgorganisaties, hebben wij inmiddels veel kennis en kunde opgebouwd over wat er toe doet in de zorg. En wat voor zorgorganisaties meerwaarde heeft. Deze kennis en kunde bundelen wij in de verschillende adviestrajecten die wij aanbieden.

Bij Eldermans|Geerts helpen wij met deze adviestrajecten zorgorganisaties helder te krijgen wat het juridisch kader is waarin zij zich begeven en hoe zij dat juridisch kader niet alleen op een juridisch juiste, maar ook efficiënte manier kunnen laten doorwerken in de zorgorganisatie en het vraagstuk waar zij mee bezig zijn. Ook helpen wij zorgorganisaties bij transformatieprocessen, waarbij gedacht kan worden aan de uitbreiding naar nieuwe zorgsoorten en/of nieuwe zorgdomeinen en bijvoorbeeld de inrichting van de organisatie op de meest optimale manier. Startpunt is vaak het juridisch kader, waarbinnen allerlei implementatievraagstukken een rol spelen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een nieuwe raad van toezicht, waardoor vragen opkomen over de taken en verplichtingen van deze raad, maar ook over de wijze waarop de verhoudingen tussen deze raad en het bestuur ingericht moet worden en hoe de raad van toezicht gepositioneerd moet worden in de organisatie.

Bij welke adviestrajecten begeleiden wij zorgorganisaties?

Wij adviseren zorgorganisaties bij veel verschillende projecten en vraagstukken. Een greep uit onze adviestrajecten:

  • Governancetraject: governancecheck en governanceoptimalisatie

Wij lichten de hele organisatie op het gebied van de governanceverhoudingen door. Denk aan bestuur, toezichthoudend orgaan, algemene vergadering (indien aan de orde), cliëntenraad en ondernemingsraad. Wij adviseren over de optimalisatie hiervan op het juridisch vlak, zodat uw zorgorganisatie aan de meest recente wet- en regelgeving voldoet.

Wij gaan in gesprek over de verhoudingen tussen de verschillende organen van de organisatie: wie doet wat en wie moet wat doen en wat vooral niet? Wanneer wordt welk orgaan betrokken? Tips waardoor de zorgorganisatie op het gebied van governance toekomstbestendig wordt, zodat als er een lastig vraagstuk op tafel komt, ieders rol helder is. Dit geeft rust en duidelijkheid in het complexe zorglandschap en zorgt ervoor dat de besluitvorming wordt geoptimaliseerd.

  • Positionering toezichthoudend orgaan

Met de komst van de Wtza worden steeds meer zorgorganisaties geconfronteerd met de verplichting een toezichthoudend orgaan in te stellen en de juiste rol in de organisatie te geven. Maar hoe doe je dit? Waar moet je aan voldoen en hoe werkt dat dan vervolgens in de praktijk?

Wij schetsen een helder juridisch kader en gaan vervolgens in gesprek over de verhouding tussen het toezichthoudend orgaan en het bestuur, maar ook de medezeggenschapsorganen. Uit het wettelijk kader blijken namelijk wel de randvoorwaarden van het functioneren van een toezichthoudend orgaan, maar alleen in de praktijk kan deze positionering goed ingevuld worden.

  • Positionering cliëntenraad

De cliëntenraad bij zorgorganisaties heeft sinds de komst van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 (Wmcz) meer bevoegdheden en een stevigere positie gekregen. Dit kan leiden tot verschillende vragen. Wanneer moet je als bestuur naar de cliëntenraad om advies of instemming te vragen? Welk risico loop je als je dit vergeet? Waarover kan de cliëntenraad zelf beslissen? Op welke wijze kan constructief en prettig, maar ook juridisch juist een traject met de cliëntenraad worden doorlopen?

Wij schetsen een helder juridisch kader over de positie van de cliëntenraad en gaan vervolgens in gesprek over de verhouding tussen de cliëntenraad en het bestuur. Uit de Wmcz blijken namelijk wel de randvoorwaarden van het functioneren van een cliëntenraad, maar de samenwerking in de praktijk kan alleen goed functioneren als zaken duidelijk zijn qua positionering.

  • Uitbreiding naar andere zorgsoort (Zvw, Wlz, Wmo en/of Jeugdhulp)

Eenmaal ervaring opgedaan in een zorgdomein, zien veel zorgorganisaties op een ander terrein ook kansen. Maar dat kan best betekenen dat er vele andere regels gaan gelden en ook dat de organisatie het beste anders ingericht kan worden. Hoe dit aan te pakken? Een goed idee moet niet ondergesneeuwd worden door de implementatiedrempels die het vervolgens met zich brengt.

Wij helpen bij het helder krijgen van de juridische en praktische implicaties van het uitbreiden naar een ander zorgdomein en adviseren vervolgens hoe dat het beste ingebed kan worden in de organisatie.

  • Fusietraject

De zorgsector heeft te maken met bezuinigingsmaatregelen, wijziging in financiering en hogere kwaliteitseisen, gepaard gaande met een toename aan kosten. Reden voor zorgondernemers om hun positie te herzien en krachten te bundelen. Dit om kosten te reduceren en kwaliteit te vergroten. Dan komt bij het kopen of verkopen van een onderneming of het aangaan van een langdurige samenwerking in beeld. Een fusie of reorganisatie is voor veel zorgorganisaties een eenmalige gebeurtenis. In veel gevallen is het een belangrijke stap voor de toekomst, het begin van pensionering of een kans om in een nieuwe vorm of met een nieuwe praktijk verder te gaan.

Bij een fusie of reorganisatie komt veel kijken, op juridisch en niet-juridisch vlak. Daarom is het verstandig om tijdig deskundig advies in te winnen. Wij hebben ruime ervaring met de begeleiding bij fusies en reorganisaties binnen de zorg. Daarbij kan het gaan om de aan- of verkoop van een praktijk of instelling, om het samenvoegen van praktijken/ondernemingen of om het ontvlechten van deze praktijken.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief