Volg de stappen in een overname onder deskundige begeleiding

Een fusie, overname in de zorg kent bijzondere facetten. Stakeholders spelen een belangrijke rol bij het komen tot groei en optimalisering van zorgverlening.

In 6 stappen naar een overname!

Veranderingen in het zorglandschap dwingen zorgverleners continue na te denken over hun marktpositie. Groei kan ‘eenvoudigweg’ gerealiseerd worden door een andere praktijk over te nemen dan wel met een andere praktijk te fuseren. Voor veel zorgverleners en bestuurders is dat echter geen alledaagse bezigheid. Hierbij de stappen om te komen tot een overname.

Stap 1  Selectie

Uitgaande van het strategisch plan van de instelling wordt een selectie gemaakt van mogelijke ‘targets’. Wellicht zijn er samenwerkingspartners waarvan de praktijk overgenomen kan worden, maar praktijken worden ook actief aangeboden op de markt.

Stap 2 Analyse

Er wordt een analyse gemaakt van de over te nemen praktijk en bekeken of er mededingingsrechtelijke beperkingen zijn. In deze fase is het ook van belang om te bepalen hoe en met welke interne en externe stakeholders rekening moet worden houden. Denk aan de RvT, OR en cliëntenraad.

Stap 3 Intentieovereenkomst

Na een positieve analyse wordt een bod uitgebracht. Er volgen onderhandelingen op hoofdlijnen en de uitkomsten worden vastgelegd in een intentieovereenkomst. Dit document is de leidraad voor het vervolg en van belang in het kader van de Zorgspecifieke concentratietoets van de NZa.

Stap 4  Due diligence onderzoek

Om te voldoen aan de onderzoeksplicht en om te bepalen of u uw bod wilt handhaven volgt een due diligence onderzoek. Wat koopt u en wat zijn de risico’s verbonden aan de target? Is alles wel zo rooskleurig als geschetst door de potentiële verkoper? In deze fase wordt contact gezocht met zorgverzekeraars en/of gemeenten. U moet weten of de zorg na de overname nog steeds gecontracteerd blijft.

Stap 5  De koopovereenkomst           

Als het due diligence onderzoek geen aanleiding geeft om de onderhandelingen te beëindigen worden de definitieve afspraken vastgelegd in een koopovereenkomst en komen de stakeholders weer in beeld. Is van ieder de benodigde goedkeuring en advies verkregen?

Stap 6  Closing

Het traject wordt afgesloten met een “closing”: de dag waarop de praktijk daadwerkelijk wordt overgedragen. Bij overdracht van aandelen en/of een pand is daartoe een notariële akte vereist. Wat rest is de grootste uitdaging, het inbedden van de verworven praktijk in uw eigen organisatie.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief