Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)

De kern van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) is dat een instelling die zorg verleent in het bezit moet zijn van een zogenaamde toelating (WTZi toelating). Het toelaten van instellingen in het Nederlandse zorgstelsel kan ook gezien worden als het recht om zorg te mogen leveren. Afhankelijk van de omstandigheden dient een instelling actief een WTZi toelating aan te vragen of beschikt een instelling van rechtswege al over een WTZi toelating.

Transparantie WTZi toelating

In het Uitvoeringsbesluit WTZi staan verschillende vereisten waar een instelling aan moet voldoen, de zogeheten transparantie-eisen. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het instellen van een toezichthoudend orgaan, het regelen van een verantwoordelijkheidsverdeling, het toekennen van een enquêterecht, het inrichten van de financiële administratie conform de WTZi alsook het vastleggen van de verschillende verplichtingen binnen de organisatie.

Aan welke verplichtingen een instelling precies moet voldoen, ligt aan het soort zorg dat wordt verleend of het aantal werknemers van de instelling. Het is van belang dat u nagaat of uw organisatie voldoet aan de WTZi, aangezien de IGJ sancties kan opleggen als een organisatie hier niet aan voldoet. Let wel: op dit moment is het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (WTZa) in behandeling bij de Tweede Kamer. Deze wet zal een nieuwe meldplicht en een hernieuwde (en ruimere!) toelatingsprocedure introduceren. Voorlopig is nog niet bekend of en wanneer de WTZa in werking  zal treden.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief