Wtza-spreekuur

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (‘Wtza’) in werking getreden. De Wtza heeft de Wet toelating zorginstellingen (‘WTZi’) grotendeels vervangen. De Wtza roept verschillende verplichtingen voor zorgaanbieders in het leven. Veel zorgaanbieders zijn zich er nog niet van bewust wat dit voor hun betekent en welke handelingen zij voor 31 december 2023 moeten verrichten. Voor meer info, zie ook onze handige Wtza-wizard en artikelen over dit onderwerp

Tijd begint te dringen

Veel zorgaanbieders vinden het lastig om vast te stellen of en welke verplichtingen voor hen gelden op grond van de Wtza. Zo houdt de Wtza onder meer de meldplicht, vergunningplicht en de verplichting om een interne toezichthouder aan te stellen in. Daarnaast brengt de Wtza en aanverwante wet- en regelgeving ook verplichtingen met zich op financieel vlak: de jaarverantwoordingsplicht en de verplichting van transparante financiële bedrijfsvoering.

termijn-wtza-spreekuur-gratis-vragen-stellen-over-de-verplichtingen-voor-zorgaanbieders-op-grond-van-de-wtza-wat-moet-een-zorginstelling-doen-antwoorden

De verplichtingen gelden niet alleen voor nieuwe zorgaanbieders, maar ook voor zorgaanbieders die al bestaan en zorg leveren. Voor een groot deel van die laatste groep zorgaanbieders – met name de zorgaanbieders die eerder onder de Wtzi van rechtswege waren toegelaten – geldt dat eind dit jaar aan de meeste verplichtingen moet zijn voldaan. Voor de zorgaanbieders die een en ander dus nog niet in gang hebben gezet, begint de tijd te dringen.

Als niet aan de Wtza-verplichtingen is voldaan, kan dit grote gevolgen hebben voor zorgaanbieders. Denk aan bestuursrechtelijk ingrijpen door de IGJ of de NZa (bijvoorbeeld door middel van een aanwijzing of een boete), maar denk ook aan contractuele gevolgen. Zo vereisen zorgfinanciers, zoals zorgverzekeraars en zorgkantoren, steeds vaker dat aan de Wtza wordt voldaan. Het is dus van belang dat zorgaanbieders zich daarvan bewust zijn en aan de slag gaan met de Wtza.

Podcasts Wtza

Voor meer achtergrondinformatie, luister ook naar onze podcasts over de Wtza.

Podcast: Wtza – actualiteiten meldplicht, vergunningplicht, intern toezicht en financiële verplichtingen

23-06-2023 In deze podcast spreken Nina Amini Abyaneh en Celine Peersman over de actualiteiten van de Wtza, o.a. met betrekking tot de meldplicht, vergunningplicht, intern toezicht en financiële verplichtingen? Waar moet je allemaal rekening mee houden?

Podcast: Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): welke verplichtingen komen er op zorgaanbieders af? 

21-05-2021 In deze podcast spreken we mr. Nina Amini Abyaneh over de Wet toetreding zorgaanbieders, ook wel de Wtza. Deze wet zal waarschijnlijk op 1 januari 2022 in werking treden en daarmee de toelatingsbepalingen van de Wet toelating Zorginstellingen, ook wel de WTZi gaan vervangen. Zij gaat daar bij in op: de status van de inwerkingtreding van de Wtza, de reikwijdte van de Wtza en de belangrijkste verplichtingen op basis van de Wtza en aanverwante wet- en regelgeving.

 

Vrijdagmiddag: Wtza-spreekuur

Omdat wij in de praktijk veel zorgaanbieders zien worstelen met de verplichtingen op grond van de Wtza, organiseren wij iedere vrijdag tussen 14:00 en 16:00 uur een Wtza spreekuur. Tijdens dit spreekuur van 14:00 tot 16:00 uur kunt u ons gratis vragen stellen over de Wtza om u goed op weg te helpen. Wij beantwoorden dan vragen over de Wtza-verplichtingen en denken waar mogelijk met uw situatie mee. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 030-2332218.

Betekent dit dat u ons op andere dagen niet kunt bellen? Natuurlijk niet. U kunt ons elke werkdag gerust bellen met vragen over de Wtza of andere zaken. Maar op vrijdag tussen 14:00 en 16:00 uur zorgen wij er speciaal voor dat er advocaten en juristen, met een ruime ervaring met de Wtza, bij de telefoon zitten en die tijd vrijhouden om uw vragen te beantwoorden. En mochten alle lijnen onverhoopt toch bezet zijn, dan bellen we u zo snel mogelijk terug.

Wilt u meer informatie of ons bellen op vrijdag tussen 14:00 en 16:00 uur?
Belt u ons dan via het telefoonnummer: 030 2332218.

Heeft u een vraag die niet kan wachten tot het volgende spreekuur, neem dan gerust eerder contact met ons op.

 

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief