Grens zorgverleners per zorgsoort

De Wmcz 2018 hanteert twee grenzen voor de verplichting van het instellen van een cliëntenraad: instellingen waar in de regel met meer dan 10 of met meer dan 25 zorgverleners zorg wordt verleend. Welke grens geldt (10 of 25) wordt onder andere bepaald door het type zorgsoort. In onderstaand overzicht is per zorgsoort aangegeven vanaf welke grens de verplichting kan bestaan tot het instellen van een cliëntenraad. LET OP: iedere zorgorganisatie is anders en er kunnen uitzonderingen op uw zorgorganisatie van toepassing zijn. Het overzicht geeft om die reden geen garantie op de voor uw organisatie relevante grens.

Indien u meer wilt weten over uw verplichting ten aanzien van het instellen van een cliëntenraad dan kunt u met de advocaten en juristen van Eldermans|Geerts contact opnemen.

Zorgsoort Verplichting cliëntenraad?
Audiciens (voor audiologische centra kan een uitzondering gelden) Uitgesloten van de Wmcz 2018, geen verplichting
Apotheken (zelfstandige apotheken)* Uitgesloten van de Wmcz 2018, geen verplichting
Eerstelijnsverblijf (ELV) ambulant** (geneeskundige zorg) Bij meer dan 25 zorgverleners
Eerstelijnsverblijf (ELV) met verblijf*** (geneeskundige zorg) Bij meer dan 10 zorgverleners
Geboortezorg (verloskundige zorg en kraamzorg) ambulant Bij meer dan 25 zorgverleners
Geboortezorg met verblijf Bij meer dan 10 zorgverleners
Geboortezorg met zorg door medisch specialistische zorg (zoals een gynaecoloog) Bij meer dan 10 zorgverleners
GGZ ambulant Bij meer dan 25 zorgverleners
GGZ met verblijf Bij meer dan 10 zorgverleners
GGZ met zorg door medisch specialist (zoals praktijk met psychiater) Bij meer dan 10 zorgverleners
Huisartsenzorg Bij meer dan 25 zorgverleners
Jeugdzorg ambulant Bij meer dan 25 zorgverleners
Jeugdzorg met zorg door medisch specialis (zoals instelling met psychiater) Bij meer dan 10 zorgverleners
Jeugdzorg met verblijf Bij meer dan 10 zorgverleners
Mondzorg Bij meer dan 25 zorgverleners
Mondzorg met zorg door medisch specialist**** Bij meer dan 10 zorgverleners
Zorg door medisch specialist Bij meer dan 10 zorgverleners
Paramedische zorg (logopedie, fysiotherapie, oefentherapie, extramurale diëtiek, ergotherapie en podotherapie) Bij meer dan 25 zorgverleners
Optometrie en orthoptie Uitgesloten van de Wmcz 2018, geen verplichting
Wijkverpleging (verpleging en verzorging) Bij meer dan 10 zorgverleners
Wmo-zorg (huishoudelijke hulp, dagbesteding, maaltijdvoorziening, vervoer) Uitgesloten van de Wmcz 2018
Woonzorg (met verblijf) Bij meer dan 10 zorgverleners

*       een apotheek wanneer deze onderdeel uitmaakt van een ziekenhuis, gezien
…………..de verwevenheid met het ziekenhuis, is niet uitgezonderd van de Wmcz 2018

**      met ambulant wordt tevens maximaal 24 uur verblijf in de zorginstelling bedoeld

***    met verblijf wordt ten minste 24 uur verblijf in de zorginstelling bedoel

****   of dit ook geldt voor een kaakchirurg is nog niet geheel helder

BOVENSTAAND OVERZICHT MAG NIET WORDEN VERVEELVOUDIGD WORDEN GEKOPIEERD ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN ELDERMANS | GEERTS ADVOCATEN

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief