Instellen van een cliëntenraad

Om vast te stellen of uw organisatie een cliëntenraad dient in te stellen op basis van de Wmcz 2018 zal vastgesteld moeten worden met hoeveel zorgverleners de zorg wordt verleend. De Wmcz 2018 hanteert twee grenzen: de instelling die met meer dan 10 of die met meer dan 25 zorgverleners zorg verleent kan verplicht zijn om een cliëntenraad in te stellen.

Meer dan 10 zorgverleners

Bij instellingen met verblijf geldt in de regel de grens van 10 zorgverleners voor het instellen van een cliëntenraad. De Wmcz 2018 beschrijft deze instellingen als volgt: instellingen waar cliënten ten minste één etmaal kunnen verblijven zijn verplicht om een cliëntenraad in te stellen indien de zorg in de regel wordt geleverd door meer dan 10 zorgverleners (en zij niet onder de uitzonderingen vallen). Ook instellingen die medisch specialistische zorg verlenen, of instellingen die persoonlijke verzorging, begeleiding of verpleging leveren vallen in deze categorie.

Meer dan 25 zorgverleners

Bij ambulante zorg geldt in de regel de grens van 25 zorgverleners voor het instellen van een cliëntenraad. In de Wmcz 2018 staat dat voor instellingen waar cliënten niet ten minste 1 etmaal kunnen verblijven een grens van meer dan 25 zorgverleners geldt. Ook hier gelden uitzonderingen.

Welke zorgverleners tellen mee?

Het gaat om zorgverleners die zorg verlenen zoals artsen, verpleegkundigen, maar ook een tandartsassistente. De juridische basis waarop de zorgverleners door de instelling zijn ingeschakeld is niet van belang. Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst maar ook ingeschakelde zzp’ers vallen hier onder. Daarnaast is het niet van belang hoeveel uur een zorgverlener werkt: zorgverleners die parttime werken tellen elk als één zorgverlener mee.

Voor zorgorganisaties die bestaan uit grotere verbanden, meerdere rechtspersonen of meerdere locaties kan het ingewikkeld zijn om te bepalen op welke manier het aantal zorgverleners geteld dient te worden. Van belang is of een rechtspersoon of locatie aangemerkt kan worden als ‘instelling’ zoals bedoeld in de Wkkgz en hoe de zorg feitelijk is georganiseerd.

Daarnaast zijn instellingen die erop gericht zijn om cliënten langdurig te laten verblijven of die bij cliënten thuis zorg laten verlenen en meerdere locaties in stand houden, verplicht om voor elk van die locaties een cliëntenraad in te stellen. Deze verplichting geldt echter niet als een voor een locatie representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers heeft aangegeven hier geen behoefte aan te hebben of dit in redelijkheid voor een of meer van die locaties niet aangewezen is.

De advocaten en juristen van Eldermans|Geerts kunnen u vertellen of uw organisatie verplicht is om één of meerdere cliëntenraden in te stellen.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief