EG Collectief voor CZ farmacie

Zorgverzekeraar CZ houdt voor de contractering vast aan een maximum aantal apotheken die een collectief mag vertegenwoordigen. Per saldo betekent dit dat een aantal apotheken die zich voor CZ niet bij het collectief waar zij zich wel voor de overige verzekeraars door laten vertegenwoordigen, nog wel kunnen meedoen bij het EG Collectief van Eldermans|Geerts.

Vorige jaren hebben wij voor een collectief van 120 apotheken onderhandeld met CZ voor aanvullende afspraken. Dit jaar zullen wij dat weer doen.

Wat kost het?

Gelet op de ervaringen vorig jaar verwachten wij het proces dit jaar wederom te kunnen doen voor € 200,- exclusief btw per apotheek. Hoewel dit geen voorwaarde is, gaan wij er wel vanuit dat net als vorig jaar tenminste 100 apotheken meedoen met ons collectief.

Wie kan meedoen en wat willen wij bereiken

CZ heeft apotheken begin dit jaar gevraagd aan te geven door wie zij zich laten vertegenwoordigen. Net als voorgaande jaren hebben meer apotheken aangegeven zich door de Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ) te willen laten vertegenwoordigen dan CZ aangeeft acceptabel te vinden. Welke apotheken wel en niet mee kunnen doen met NFZ is onderwerp van onderhandeling tussen CZ en NFZ, daar hebben wij geen invloed op. De ervaring in het verleden leert ons dat CZ het veelal geen probleem vindt als apotheken die niet bij een ander collectief kunnen of willen meedoen, zich bij ons aansluiten. Voor aankomend jaar verwachten wij wederom een collectief van meer dan 100 apotheken te kunnen vertegenwoordigen.

Overeenstemming met CZ voor kleine  apotheken

Eldermans|Geerts heeft voor 2019-2020 een principe-akkoord bereikt met CZ voor een overeenkomst farmacie voor apotheken met een klein marktaandeel CZ (<6.000 receptregels CZ op jaarbasis). De overeenkomst ziet op de jaren 2019-2020 en kent als belangrijkste kenmerk dat apotheken zijn vrijgesteld van het preferentiebeleid en enkele andere specifieke verplichtingen die niet goed passen bij een laag volume aan receptregels. CZ komt hiermee de apotheken in haar buitengebied tegemoet in de door hen ervaren administratieve lasten. Ter compensatie van het nadeel dat CZ heeft als gevolg van een lager volume dat zij aan de leveranciers van de preferente geneesmiddelen kan aanbieden, zal voor de apotheken die voor deze optie kiezen een geringe korting op het tarief gelden ten opzichte van het basiscontract.

Apotheken die interesse hebben aan deelname en voldoen aan de eis (<6.000 CZ-regels op jaarbasis) kunnen zich aanmelden via post@eldermans-geerts.nl onder vermelding van deelname aan EG Collectief kleine apotheken.

Apotheken die zich reeds aangemeld hebben voor het EG Collectief hoeven niet op dit bericht te reageren. Zij zullen separaat worden aangeschreven om aan te geven of zij in aanmerking willen komen voor dit contract of niet.

N.B. apotheken in het kerngebied van CZ zijn uitgesloten van deelname. Startende apotheken in het kerngebied van CZ die nog geen 6.000 CZ-regels op jaarbasis hebben, maar dit naar verwachting in de toekomst wel zullen halen kunnen niet meedoen met dit specifieke collectief. Eldermans|Geerts is voor de overige apotheken die meer dan 6.000 CZ-regels op jaarbasis hebben nog in gesprek met CZ en zal daarvoor met CZ nog aparte afspraken maken.

Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen doen?

In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen in beginsel alle apotheken meedoen aan het collectief voor 2019/2020. Wel is het goed om te beseffen dat wij ons primair richten op afspraken die van belang zijn voor apotheken met een klein marktaandeel CZ. Het grootste deel van ons collectief bestaat immers uit dergelijke apotheken. Wij zien dit als een voordeel en een unieke kans om voor deze groep specifieke afspraken te maken die buitengebied apotheken van belang zijn, zoals vrijstelling van het preferentiebeleid.

De voorwaarden voor deelname aan het EG Collectief voor CZ farmacie 2019-2020:

  1. dat u ons opdracht geeft om u voor CZ ten aanzien van de contractering farmacie 2019 en/of 2020 te vertegenwoordigen;
  2. u instemt met de vergoeding voor onze dienstverlening ad € 200,= ex btw (per jaar);
  3. u ermee instemt dat via gegevens over uw apotheek door een derde partij, bijvoorbeeld NControl maar ook CZ, kunnen worden uitgewisseld met Eldermans|Geerts en/of CZ  en omgekeerd.

Onderhandelingen met CZ voor grotere apotheken

Eldermans|Geerts heeft ook voor apotheken met een marktaandeel groter dan >6000 CZ receptregels op jaarbasis overeenstemming bereikt. Mocht u tot die categorie behoren, dan kunt u zich dus ook bij ons aansluiten.

Apotheken die interesse hebben aan deelname aan dit collectief voor grotere apotheken kunnen zich aanmelden via post@eldermans-geerts.nl onder vermelding van deelname aan EG Collectief grotere apotheken.

Apotheken die zich reeds aangemeld hebben voor het EG Collectief hoeven niet op dit bericht te reageren. Zij zullen separaat worden aangeschreven.

Aanmelden / meer informatie

Wilt u meedoen met het EG Collectief voor de contractering CZ Farmacie 2019-2020 (zowel voor kleine als grotere apotheken) of meer informatie? Dat kan. Neem hier contact met ons op of meld u aan via het onderstaande veld:

Aanmelden apothekers EG collectief
Akkoord *

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief