Gezondheidszorg en bestuursrecht

De gezondheidszorg in Nederland wordt gekenmerkt door een fijnmazig stelsel van wet- en regelgeving afkomstig van zowel Europa, Den Haag als de beroepsorganisaties die toezicht houden op de kwaliteit van de uitoefening van de zorg en de BIG-registratie. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt in belangrijke mate wat een zorgaanbieder wel of niet mag doen en wat deze zorgaanbieder voor zijn diensten in rekening mag brengen.

Door de hoeveelheid en verschillende herkomst van deze wet- en regelgeving ontstaat een ingewikkelde en ondoorzichtige wirwar van criteria en vereisten waar een zorgverlener aan moet voldoen. Voor een ondernemer of een zelfstandige beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg is vaak niet duidelijk waar hij of zij aan toe is.

Voor een goed begrip van deze complexe materie kan deskundige bijstand van groot belang zijn. Want ingewikkelde regelgeving vormt niet alleen een beperking, het biedt ook kansen. Kansen die zonder een goed begrip van deze regelgeving niet gezien worden en juist dat biedt perspectief. Een goed begrip van de wet- en regelgeving kan u een voorsprong geven op uw concurrenten.

Eldermans|Geerts kan u helpen met de uitleg van deze complexe regelgeving en het vinden van oplossingen voor uw problemen.

Onze dienstverlening omvat onder meer advisering en begeleiding bij:

Besluiten van beroepsorganisaties of de Inspectie voor de Gezondheidszorg kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan afwijzing van een verzoek tot herregistratie betekenen dat een zorgverlener de deuren (tijdelijk) moet sluiten of opnieuw onder supervisie werkzaam moet zijn en kan een besluit van de Inspectie ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld onder verscherpt toezicht komt te staan. Nog daargelaten dat dit slecht is voor de naam van de zorgaanbieder grijpt dit ook diep in de praktijkvoering in.

Vaak kan tegen dergelijke besluiten worden opgekomen door middel van een zienswijze of bezwaar. Daarbij is van belang dat tijdig en adequaat en op de juiste manier actie wordt ondernomen. Vanwege de systematiek van het bestuursrecht is het essentieel dat al in de beginfase alles wat relevant is ter tafel wordt gebracht en er binnen de geldende termijn wordt geageerd. In een later stadium kan dit meestal niet meer worden hersteld. Leest u hier bijvoorbeeld over hoe wij bezwaar aantekenden tegen de prestatiebeschrijving 2015 farmacie.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief