Zorgmakelaar: collectief onderhandelen

Als gevolg van de toenemende marktwerking in de zorg krijgen zorgverzekeraars steeds meer macht. Individuele zorgaanbieders zijn in het nadeel, zeker als sprake is van een groot aanbod van zorgaanbieders. Als individuele zorgaanbieder heeft u dan ook vaak behoefte aan een zorgmakelaar die daarbij advies en ondersteuning geeft.

Collectief onderhandelen?

Een individuele zorgaanbieder komt nauwelijks aan tafel bij verzekeraars, die liever onderhandelen met collectieven met een aanzienlijk marktaandeel. Maar de mededingingsregels beperken de mogelijkheid van collectief onderhandelen als het gaat om zorgaanbieders die elkaars concurrenten zijn.

Gezamenlijk onderhandelen is evenwel tot op zekere hoogte mogelijk. Dat kan over aspecten van kwaliteit en administratie. Voor overleg over concurrentiegevoelige zaken, zoals beprijzing, bestaan ook diverse onderhandelingsmodellen binnen de grenzen van de wet, maar dat vereist wel grensbewaking.

Onderhandelen is een vak apart. De vraag is vaak hoe hard je het speelt en op welke punten je bereid bent om concessies te doen. Onderhandelen met zorgverzekeraars vereist bovendien juridisch kennis van zaken. Procedures moeten goed worden begeleid. Dat is werk voor een ervaren onderhandelaar: de zorgmakelaar.

Zorgmakelaar

De ACM noemt de zorgmakelaar als mogelijkheid in de Richtsnoeren voor de zorgsector. Een zorgmakelaar kan onder voorwaarden ook voor concurrenten gezamenlijk optreden. Daarnaast kan op basis van een individuele opdracht altijd voor individuele zorgaanbieders of groepen van niet-concurrenten onderhandeld worden.

We hebben jarenlang ervaring als zorgmakelaar voor meer dan 3.000 professionals en instellingen in de zorg, met gebruikmaking van de ruimte die wet- en regelgeving bieden om collectief te onderhandelen. Daarnaast treden we ook op voor branche- en beroepsverenigingen.

Tevens zijn we actief als zorgmakelaar voor de volgende beroepsgroepen:

De werkzaamheden als zorgmakelaar kunnen we alleen verrichten bij een minimaal aantal deelnemers om de kosten beperkt te houden en om als collectief groot genoeg te zijn om invloed te creëren. Hoe groter het collectief, des te aantrekkelijker het wordt voor de zorgverzekeraar om daar afspraken mee te maken en concessies te doen. Dat levert een win-win situatie op. Voor de navolgende disciplines zijn we bezig om voldoende deelnemers te verkrijgen:

Interesse?
Klik hierboven op het op u van toepassing zijnde discipline en neem vrijblijvend contact met ons op. Dit verplicht u tot niets. Wij sturen u eerst nadere informatie op over onze dienstverlening en de daarmee verband houdende kosten.

Wat kunt u verwachten?

1. Collectieve belangenbehartiging zonder mededingingsrechtelijke risico’s.
Mededingingsrechtelijk bescherming vanwege juridische grensbewaking en toepasselijkheid artikel 51 Mededingingswet (advocaat-cliënt correspondentie beschermd).

2.  Inzet ervaren onderhandelaars met kennis van zaken.
Direct pareren van zaken die in juridisch opzicht geen hout snijden en zodanige vastlegging van hetgeen besproken is dat daarop later – zonodig in rechte – een beroep gedaan kan worden.

3.  Juridische toetsing en analyse van overeenkomsten.
Samenvatten kern van overeenkomsten in heldere overzichten met highlights op één A-4, zodat u zich niet meer hoeft te verdiepen in details en in één oogopslag de ins en outs kunnen overzien. Er wordt goed naar gekeken; adders onder het gras worden eruit gehaald. Tijdbesparing als gevolg hiervan kan worden omgezet in declareerbare behandelingen.

4.  Beknopte gespreksverslagen van besprekingen met zorgverzekeraars.

  • informatie over plannen en meerjarenstrategie;
  • input achterban voordat overeenkomsten worden aangeboden;
  • informatie en nadere uitleg bepalingen van aangeboden overeenkomsten;
  • beantwoording kritische vragen, mede op basis van input vanuit de achterban;
  • aanvullende afspraken waar mogelijk;
  • elimineren eisen zorgverzekeraar die juridisch niet toelaatbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege privacyregels.

5.  Overzichten met praktische info.
Bijvoorbeeld vergoeding niet-verzekerde zorg, tarieven, kwaliteitscriteria, stand van zaken in gesprekken met verzekeraars, lopende controles, deadlines, tips, better en best practises.

6.  Informatieverstrekking over juridisch relevante aspecten.

7. Communiceren van concrete zorgen en bezwaren richting zorgverzekeraars.

8.  Helpdesk voor individuele vragen over contractering.

9.    De mogelijkheid om mee te doen met collectief verweer voeren tegen materiële controles van zorgverzekeraars. 

10. Oprichting en begeleiding van zorggroepen.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief