Zorgmakelaar voor de GGZ

Begeleiding van onderhandelingen met zorgverzekeraars

Als gevolg van de marktwerking in de zorg is de regierol van de zorgverzekeraars fors toegenomen. Zorgaanbieders zijn onvoldoende in staat daaraan het hoofd te bieden. Individuele zorgaanbieders zijn nauwelijks gesprekspartij. Zorgverzekeraars praten eigenlijk alleen met collectieven. Maar collectief onderhandelen door zorgaanbieders is lastig, nu de Mededingingswet beperkingen oplegt aan wat is toegestaan.

Gezamenlijk onderhandelen is tot op zekere hoogte mogelijk. Dat kan over aspecten van kwaliteit en administratie. Voor overleg over concurrentiegevoelige zaken, zoals beprijzing, bestaan ook diverse onderhandelingsmodellen binnen de grenzen van de wet. Een zorgmakelaar weet hoe dat werkt, wat wel en niet kan en hoe optimaal resultaat kan worden bereikt. Onderhandelen is een vak apart. De vraag is vaak hoe hard je het speelt en op welke punten je bereid bent om concessies te doen. Dat is werk voor een ervaren onderhandelaar.

Inmiddels treden wij op voor meer dan 500 vrijgevestigd psychologen en zitten wij bij alle grote verzekeraars aan tafel.

Wat doet een zorgmakelaar voor de GGZ?

Een zorgmakelaar voor GGZ brengt in kaart waar zorgaanbieders tegenaan lopen en bespreekt dat met zorgverzekeraars. Waar dat kan worden afspraken gemaakt en vastgelegd in de overeenkomsten of een addendum. De individuele zorgaanbieder heeft op deze wijze een stem en kan invloed uitoefenen. Daarbij kan het gaan om heel praktische zaken, zoals verlichting van administratieve verplichtingen, maar ook controlemiddelen, volumeplafonds, benchmarks en behandelindexen en de juiste uitleg van contractbepalingen, die nog jaren kunnen doorwerken. Wij leggen uit wat belangrijk is en signaleren mogelijke problemen.

Voor een vast bedrag per jaar ontvangt u verslagen van de gesprekken met zorgverzekeraars, de mogelijkheid om op individuele basis input te leveren, updates met praktische informatie en totaaloverzichten, bondige contractbeoordelingen, vastlegging van aanvullende afspraken, praktische informatie over overlegmodellen en innovatieve initiatieven. Wij merken dan deze vorm van dienstverlening zorgt voor rust en het gevoel weer gehoord te worden.

Hoe meld ik mij aan?

U kunt zich aanmelden per telefoon (030-2332218) of per e-mail en dan sturen wij u de standaardovereenkomst zorgmakelaar voor GGZ met vragenlijst en een tarievenlijst toe. Dan kunt u op uw gemak zien hoe het werkt en besluiten of u met ons in zee gaat.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief