Governance Check

Onze Governance Check is bedoeld als globale check en bevat 15 vragen. U krijgt van ons een indicatie of uw organisatie voldoende aandacht heeft besteed aan de Governancecode Zorg. Ook geven wij vrijblijvend aan of/en welke verbeterpunten er nog zijn en het is aan u of u daar wat mee doet. Wij berichten onze bevindingen per email.

Wilt u direct een advies, zonder de Check te doen? Dan kunt u contact opnemen met Claudia Zwetsloot, Erwin Zondervan of Elize Breugem.

Vul hieronder uw naam en e-mail in en ontvang uw advies direct in uw inbox.

Naam
E-mailadres
1. Is uw organisatie gebonden aan de inhoud van de Governancecode Zorg?
2. Zo ja, denkt u dat uw organisatie voldoet aan de Governancecode Zorg?
3. Heeft uw organisatie een Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen?
4. Heeft u 50 of meer medewerkers (inclusief zzp-ers) in dienst of voor u werkzaam?
5. Is er binnen uw organisatie sprake van een open aanspreekcultuur?
6. Betrekt de Raad van Bestuur deskundigen uit de organisatie bij haar besluitvorming?
7. Is schriftelijk vastgelegd hoe met tegenstrijdige belangen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht wordt omgegaan?
8. Zo ja, waar is dit vastgelegd?
9. Bestaat er een profielschets voor de leden van de Raad van Bestuur?
10. Bestaat er een profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht?
11. Is statutair vastgelegd wie de leden van de Raad van Bestuur benoemt, schorst en ontslaat?
12. Is statutair vastgelegd wie de leden van de Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat en wat de gronden zijn voor schorsing en/of ontslag?
13. Is de benoemingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht statutair vastgelegd?
14. Wie benoemt en ontslaat de externe accountant?
15. Is conform de Goverancecode Zorg in de statuten vastgelegd welke besluiten van de Raad van Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven?

Als u op de verzendknop drukt, ontvangt u het advies in de inbox van uw e-mail.

  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief