Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven over het verstrekken van medische informatie aan derden

17 november 2017

Dat zorgaanbieders bij het verstrekken van medische informatie van patiënten/cliënten aan derden, zoals medisch adviseurs, zorgverzekeraars en anderen, zeer goed moeten afwegen of zij deze informatie kunnen en mogen verstrekken, was al duidelijk. Ook de tuchtrechter heeft nu in een recente uitspraak van 24 juli 2017 geoordeeld dat een tandarts zijn beroepsgeheim had geschonden, door aan een derde informatie te verstrekken zonder dat de patiënt toestemming had verleend voor het verstrekken van die specifieke informatie. Wat was er aan de hand?

 Casus

In november 2015 heeft een patiënt een klacht ingediend tegen een tandarts bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Eindhoven. Deze klacht is door het Tuchtcollege  ongegrond verklaard, waarna de patiënt tegen deze beslissing in beroep is gegaan bij het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Ook dat beroep is in oktober 2016 ongegrond verklaard.

Tijdens het verloop van het beroep heeft de patiënt in maart 2016 FNV Letselschade in de arm genomen. De patiënt heeft de medisch adviseur van de FNV gemachtigd tot het inwinnen en uitwisselen van medische gegevens. Deze medische adviseur heeft per brief aan de tandarts verzocht om toezending van het volledige medisch dossier, met als doel te kunnen beoordelen of er aanleiding bestond om over te gaan tot een civielrechtelijke aansprakelijkheidstelling. De medisch adviseur heeft daarbij verzocht aan de tandarts om zo duidelijk mogelijk informatie over te dragen, onder andere met betrekking tot de gestelde diagnose en prognose.

De tandarts zond de medisch adviseur vervolgens niet alleen het volledige medische dossier toe, maar óók zijn verweerschrift dat hij eerder bij het Tuchtcollege had ingediend. Hij was immers in de veronderstelling dat de medisch adviseur op de hoogte was van de door de patiënt ingediende klacht bij het Tuchtcollege.

Vervolgens heeft de patiënt in maart 2017 wederom een klacht tegen de tandarts ingediend bij het Tuchtcollege.

Inhoud van de klacht

De klacht bestond uit drie onderdelen, waarvan de eerste klacht het meest relevant is:

“1.    De tandarts is tekort geschoten in zijn zorgplicht door zonder schriftelijke toestemming van de patiënt meer medische informatie prijs te geven aan de medisch adviseur dan waar hij in zijn brief om had verzocht”

Beoordeling en uitspraak Tuchtcollege

Het Tuchtcollege verklaarde deze klacht gegrond. Volgens het tuchtcollege had de tandarts zijn beroepsgeheim geschonden, door zonder toestemming van de patiënt aan een derde meer informatie te verstrekken dan waartoe de machtiging strekte. De door de patiënt verleende machtiging had alleen betrekking op het patiëntendossier, en dus niet op andere stukken, zoals het verweerschrift.

De tandarts werd daarom door het Tuchtcollege op de vingers getikt middels een waarschuwing.

 De volledige uitspraak is te vinden op de website van het Tuchtcollege.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief