Krachten bundelen binnen de zorgsector

3 november 2015

Samenwerking: fusie, overdracht van onderneming of anders

In de zorgsector is er een almaar verder toenemende druk om efficiënter te gaan werken. Daarnaast neemt door ondermeer wijziging van de bekostiging (WMO en Jeugdzorg) de administratieve druk op organisaties toe. In plaats van onderhandelen met een beperkt aantal zorgverzekeraars moeten organisaties nu onderhandelen met dezelfde verzekeraars en een groot aantal gemeenten, met ieder hun eigen eisenpakket.

Gewijzigde bekostiging als katalysator voor samenwerking

De noodzaak tot samenwerking wordt nog verder versterkt doordat gemeenten er steeds meer voor gaan kiezen om met een beperkt aantal partijen te contracteren. Dit dwingt partijen om samen te werken, bijvoorbeeld als hoofd- en onderaannemer. Deze verplichting om als hoofd-onderaannemer feitelijk samen te werken kan in de praktijk werken als katalysator voor een hechtere, meer permanente vorm van samenwerking, zoals een fusie of overname of ander geformaliseerd samenwerkingsverband.

Voordelen verbonden aan samenwerking

Naast efficiency voordelen zijn er ook andere belangrijke voordelen aan een hechte samenwerking verbonden. Want na een fusie, overname of andere samenwerkingsvorm waardoor er mededingingsrechtelijk bezien sprake is van één onderneming, spelen mededingingsrechtelijke beperkingen geen rol meer. Een onderneming kan immers niet met zichzelf concurreren.

Handreiking: Krachten bundelen binnen de zorgsector aanvragen

De advocaten en juristen van Eldermans|Geerts die zich in de dagelijkse praktijk bezig houden met overnames, fusies en het realiseren van andere samenwerkingsverbanden hebben in een korte handreiking: Krachten bundelen binnen de zorgsector uiteengezet hoe zorginstellingen te werk kunnen gaan en waar ze op moeten letten. Vraag de handreiking via onderstaand formulier aan.

Handreiking: Krachten bundelen in de zorg
Akkoord *

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief