Inkoopbeleid zorgverzekeraars

7 maart 2018

Op grond van de transparantierichtlijn van de NZa moeten verzekeraars op elk jaar op 1 april hun inkoopbeleid publiceren. Hierin zullen verzekeraars op hoofdlijnen aan moeten geven wat zij van plan zijn voor de contractering in het komende jaar. Verzekeraars zullen in het inkoopbeleid in ieder geval aandacht besteden aan de wijze waarop zij de zorginkoop zullen inrichten, een tijdsplanning voor het proces, aan welke minimale (kwaliteits-) eisen u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst en of de zorgverzekeraar selectief inkoopt. Deze regels zijn vastgelegd in de Regeling Transparantie Zorginkoopproces Zvw en kunnen door de NZa worden afgedwongen jegens verzekeraars, maar ook jegens aanbieders. Afgelopen jaar heeft dit geleid tot handhaving van de NZa richting een verzekeraar.

Zorgverzekeraars geven in hun inkoopbeleid vrij uitgebreid inzicht in de plannen voor het volgende jaar. Uit het inkoopbeleid kan al veel worden afgeleid en het is daarom goed om u goed te laten informeren over het inkoopproces. In onderstaande zullen wij ingaan op de enkele belangrijke aspecten van het contracteerproces.

Planning

Het tijdpad dat gemiddeld genomen voor het contracteerproces staat is krap. Na de bekendmaking van het inkoopbeleid volgt in augustus/september de contractering veelal via het digitale VECOZO portaal. De aangeboden overeenkomst zou een vertaling van het inkoopbeleid moeten zijn. Indien dit niet het geval is kunt u dit aankaarten bij de NZa.

Afhankelijk van de verzekeraar krijgt een zorgaanbieders doorgaans één maand om de overeenkomst af te sluiten. Aangezien dit voor u en de verzekeraar een drukke periode is doet u er verstandig aan eventuele onduidelijkheden in het beleid tijdig aan te kaarten. Verzekeraars zullen gedurende het contracteerproces goed bereikbaar moeten zijn maar het is raadzaam om niet op het laatste moment aan te komen met vragen over de overeenkomst.

Verzekeraars hanteren bij het afsluiten van de overeenkomst vaak een fatale termijn, hetgeen inhoudt dat het na een bepaalde datum niet meer mogelijk is een overeenkomst aan te vragen of af te sluiten.

Verhouding zorgverzekeraar-zorgaanbieder

De verhouding tussen de zorgverzekeraar en zorgaanbieder is per zorgsoort verschillend. In de praktijk komt het er grofweg op neer dat binnen de eerstelijnszorg nauwelijks ruimte bestaat om in gesprek te treden met de verzekeraar over de voorwaarden. In de tweede lijn is het vaak makkelijker om invloed uit te oefenen of zelfs de regie te nemen in het proces. Voor het vervolg van het traject is het goed te beseffen welke positie u heeft ten opzichte van een verzekeraar.

Binnen de eerste lijn zou het bundelen van de krachten kunnen helpen om gunstiger voorwaarden overeen te komen. Dit kan bijvoorbeeld door u aan te sluiten bij een zorgmakelaar of uw bezwaren via de beroepsvereniging kenbaar te maken. De ervaring leert dat een individueel bezwaar over contractuele bepalingen door de verzekeraars snel van tafel wordt geschoven. Het collectief bespreekbaar maken kan in die gevallen helpen.

Het is goed te weten dat binnen de mededingingsregels ruimte bestaat voor zorgaanbieders om samen te werken bij de verkoop van zorg. Er zijn verschillende initiatieven en varianten denkbaar die zonder meer binnen het mededingingsrecht passen en verzekerden ten goede komen.

Bewuste keuze

Voorts is het van belang de voor- en nadelen van het hebben van een overeenkomst goed af te wegen. Enkele belangrijke overwegingen hieromtrent zijn het al dan niet aanwezig zijn van: zorgkostenplafonds, additionele kwaliteitseisen, contracten op basis van behandelindex of signaleringsmomenten en de vrijheid om zelf tarieven voor de prestaties vast te stellen. Daarnaast zijn er enkele wettelijke waarborgen die de verzekerden beschermen tegen het wegvallen van een overeenkomst of het gaan naar een ongecontracteerde zorgaanbieder.

Let wel, een contract met de zorgverzekeraar is mogelijk. Maar het hoeft niet. Wees u ervan bewust dat u de mogelijkheid hebt om te besluiten de overeenkomst niet te tekenen of van de onderhandelingstafel weg te lopen. Eenmaal een overeenkomst getekend, betekent dat u gehouden bent zich hieraan te houden. Het tekenen onder voorwaarden of onder protest zal weinig effect hebben en kan zelfs afhankelijk van de vorm worden gezien als het niet aangaan van de overeenkomst.

Maak dus een bewuste keuze en neem interne stakeholders mee in deze besluitvorming zodat u goed zicht hebt op de consequenties en deze ook breed gedragen worden.

5 tips om het contracteerproces tot een succes te leiden:      

  1. Stel tijdig vragen over onduidelijkheden.
  2. Houd de planning en deadlines goed in de gaten.
  3. Maak een bewuste afweging over het al dan niet aangaan van een overeenkomst.
  4. Win informatie in over de consequenties van wel of niet gecontracteerd zijn.
  5. Onderzoek de mogelijkheden van samenwerken in de zorg.

Wilt u tijdig op de hoogte zijn van plannen die verzekeraars hebben voor de aankomende contracteerronde? Kom dan naar het kennisseminar in april van Eldermans|Geerts en ontvang in 2 uur een handig overzicht van het aankomend beleid. 

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief