Integrale geboortezorg vergt een goede organisatie van de samenwerkingspartners

19 juli 2016

De Minister staat per 1 januari 2017 toe dat marktpartijen – vaak verenigd in VSV’s- experimenteren met integrale geboortezorg. Naast verloskundigen, gynaecologen/ziekenhuis spelen kraamzorginstellingen daarbij een belangrijke rol.

Er zijn regio’s waar men al ver is met samenwerkingsafspraken, maar ook regio’s waar nog gezocht wordt naar mogelijkheden. Vaak zitten de lokale verloskundigen en/of kraamzorginstellingen onderling nog niet op één lijn. Dat is onwenselijk. Voor zowel verloskundigen als kraamzorgorganisaties is het van belang dat zij zich – binnen de regels van de mededingingswetgeving – organiseren zodat zij als gelijkwaardige partner in het overleg over integrale zorg aan tafel zitten.

Onlangs hebben de kraamzorgorganisaties in de regio Breda zich op ons advies georganiseerd in een coöperatie. In dat traject is onder leiding van Loubna Boufrach van BoufLegal eerst stil gestaan bij de “waarom” vraag, een belangrijke stap die genomen moet worden voordat toe gekomen wordt aan de “hoe” vraag. Nadat een gezamenlijke visie was vertaald in een position paper is in overleg met de deskundigen van Eldermans|Geerts besloten tot oprichting van een coöperatie met een aantal bijzondere eigenschappen die vergaande samenwerking mogelijk maakt zonder dat de mededingingsregels worden overtreden. De kraamzorg in de regio Breda heeft zich daarmee in één keer op de kaart gezet als belangrijke regionale speler.

Wij zien een toenemende behoefte aan de vorming van coöperaties van verloskundigen en kraamzorgers, soms zelfs gecombineerd. Op die wijze ontstaat in het overleg over integrale zorg met het ziekenhuis een level playing field en kunnen evenwichtige afspraken gemaakt worden en worden individuele zorgaanbieders niet tegen elkaar uitgespeeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BoufLegal in Health (06 11110507) of Eldermans|Geerts (0302332218).

Deel dit verhaal:
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief