Ontslag bestuurder – einde managementovereenkomst

16 september 2014

In juli 2014 deed rechtbank Midden-Nederland een opvallende uitspraak in een zaak waarbij de statutaire bestuurder van een B.V. was aangesteld op basis van een managementovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst. Een rechtsgeldig ontslagbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (de “AVA”) voor een statutair bestuurder met een arbeidsovereenkomst heeft tot gevolg dat ook de arbeidsovereenkomst eindigt (afzonderlijke opzegging van de arbeidsovereenkomst is niet nodig), maar voor managementovereenkomsten was dat nog geen uitgemaakte zaak. Wat houdt deze uitspraak precies in?

Wanneer de AVA de statutaire bestuurder van een B.V. ontslaat leidt dit ontslag ook tot einde van de arbeidsovereenkomst die deze bestuurder met de vennootschap heeft. Dit is sinds 2005 de lijn in de rechtspraak. Maar wat als de statutair bestuurder is aangesteld op basis van een managementovereenkomst in plaats van een arbeidsovereenkomst? Leidt een rechtsgeldig ontslag door de AVA van de statutaire bestuurder dan ook direct tot het einde van de managementovereenkomst? Op deze vraag heeft de rechtbank Midden-Nederland recent een bevestigend antwoord gegeven.

Einde arbeidsovereenkomst van een bestuurder

In 2005 heeft de Hoge Raad geoordeeld (in de zogenaamde “15 april-arresten”) dat een ontslagbesluit van de AVA in beginsel ook het einde betekent van de privaatrechtelijke relatie tussen de vennootschap en de bestuurder die krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam is. Voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is in die situatie derhalve geen aparte (rechts)handeling vereist. Dit is slechts anders als (i) een ontslagverbod van toepassing is, bijvoorbeeld ingeval van ziekte, of (ii) indien partijen anders zijn overeengekomen of (iii) er sprake is van een ‘functioneel bestuurder’, namelijk wanneer de statutair bestuurder louter formele bestuurderstaken verricht en diens arbeidsovereenkomst in feite los kan worden gezien van de formele functie van statutair bestuurder. In deze gevallen is een separate beëindiging van de arbeidsovereenkomst (mogelijk) noodzakelijk.

Analoge toepassing van de ’15 april-arresten’?

De vraag die nog openstond was of de managementovereenkomst – net als de arbeidsovereenkomst – ook van rechtswege zou eindigen door een ontslagbesluit van de AVA.

In 2013 oordeelde het Hof Amsterdam dat de ’15 april-arresten’ enkel van toepassing zijn op een arbeidsrechtelijke verhouding. Het Hof zag daarbij geen aanknopingspunten voor een analoge toepassing op managementovereenkomsten. Het Hof overwoog dat het eindigen van de managementovereenkomst beoordeeld moest worden aan de hand van de bepalingen in de managementovereenkomst en de wettelijke bepalingen die zien op de overeenkomst van opdracht.

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Midden-Nederland uitdrukkelijk afstand gedaan van het hiervoor genoemde arrest van het Hof Amsterdam en heeft geoordeeld dat analoge toepassing van de ’15 april-arresten’ meebrengt dat het ontslagbesluit van de AVA tevens een einde van rechtswege van de managementovereenkomst inhoudt. Het kon volgens de rechtbank niet de bedoeling zijn dat een bestuurder met een managementovereenkomst meer bescherming zou krijgen dan een bestuurder met een arbeidsovereenkomst.

Wat nu?

Andere rechters kunnen mogelijk toch anders oordelen in de toekomst. Totdat deze vraag wordt voorgelegd aan de Hoge Raad, kan niet met zekerheid worden gezegd welke invloed een ontslagbesluit van de AVA op de managementovereenkomst van de betreffende bestuurder heeft.

Tip

Het verdient aanbeveling om in de managementovereenkomst bepalingen op te nemen die duidelijk maken wat de rechtspositie is van de bestuurder op het moment dat hij rechtsgeldig door de AVA wordt ontslagen als bestuurder. Eindigt dan ook zijn managementovereenkomst of niet? Is daarvoor nog opzegging nodig of eindigt deze van rechtswege. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van deze managementovereenkomst of voor u beoordelen of deze reeds gesloten managementovereenkomst de inhoud heeft die u wenselijk acht.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief