Publieke openbaarmaking door IGJ: wees op uw hoede

24 mei 2018

“Aanwijzing voor tandartspraktijk Amsterdam”. “Last onder dwangsom mondzorginstelling in Rotterdam”. “Bevelen aan tandartspraktijken te Groningen”. Zomaar enkele recente nieuwsberichten die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft gepubliceerd op haar website. Met naam en toenaam van de betreffende praktijk. Publiciteit die voor mondzorgaanbieders behoorlijk schadelijk kan uitpakken. Enkele woorden over nieuwe regels, waardoor IGJ binnenkort veel vaker en veel meer gegevens zal moeten publiceren.

Voorlichtende functie van de Inspectie
IGJ heeft, als toezichthoudend orgaan, voor het publiek een waarschuwende en voorlichtende functie. In dat kader heeft zij op dit moment de bevoegdheid om, indien zij dat nodig acht, informatie te publiceren over het door haar uitgeoefende toezicht bij mondzorgaanbieders. Dat IGJ over bepaalde schadelijke praktijken in de zorg transparant wil zijn en ook moet kunnen zijn, zal geen enkele zorgaanbieder ontkennen. De belangen van de zorgaanbieders ten aanzien van wie het toezicht wordt uitgevoerd, moeten echter bij de openbaarmakingafweging door IGJ wel in acht worden genomen. Maar die belangenafweging zal voor IGJ binnenkort nauwelijks meer mogelijk zijn.

Nieuwe regels op komst
Door de wetgever zijn immers nieuwe regels vastgesteld over het publiceren van informatie over het toezicht door IGJ. De nieuwe regels zijn automatisch van toepassing voor alle zorgaanbieders en praktijken, met de nodige gevolgen van dien. De nieuwe regeling kent immers een zogenoemd ‘dwingend karakter’, wat wil zeggen dat IGJ verplicht is gegevens over de uitkomsten van haar controles, inclusief calamiteitenrapporten, te openbaren. Zij heeft dan dus geen ruimte meer om te besluiten niet tot publicatie over te gaan, bijvoorbeeld indien het belang van de zorgaanbieder dat de gevoelige informatie niet op straat komt te liggen groter is dan het belang voor het publiek om geïnformeerd te worden.

Gevolgen: naming & shaming?
Nadat de nieuwe regels inwerking zijn getreden, is IGJ verplicht over te gaan tot publicatie van de naam van de praktijk. Ook de namen van de bij die praktijk werkzame mondprofessionals en andere beroepsbeoefenaren worden door IGJ openbaar gemaakt.

Voor het blootleggen van de namen van de in de praktijk werkzame personen behoudt IGJ wel enige ruimte voor een belangenafweging. En dat is maar goed ook. De ervaring leert dat een mondzorgprofessional die via de informatiebronnen van IGJ – en ook via alle nieuwswebsites die deze bronnen afspeuren – in verband wordt gebracht met een toezichtincident, daarvan nog jarenlang hinder kan ondervinden, of het nu is bij het werven van nieuwe patiënten of bij een carrièrestap.

Wij roepen IGJ daarom op spaarzaam gebruik te maken van de mogelijkheid informatie over specifieke personen bekend te maken. De Raad van State heeft zich niet voor niets kritisch uitgelaten over de nieuwe regels in het licht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Mondzorgaanbieder: wees waakzaam
In de dagelijkse praktijk merken wij veelal dat de publieke bekendmaking door toezichthouders als IGJ met alle gevolgen die deze bekendmaking met zich brengt, door mondzorgpraktijken en door hun medewerkers als heftiger wordt ervaren, dan de controle door IGJ zelf en de eventuele sancties die IGJ kan opleggen.

Eerder schreven wij al een artikel over de verantwoordelijkheid van de mondzorgprofessional om goed stil te staan bij de vraag of medegewerkt kan worden aan een controle door IGJ. Dat wordt, door de nieuwe regeling, alleen maar belangrijker.

Het is van groot belang dat mondzorgprofessionals en praktijken uiterst waakzaam zijn bij het verstrekken van informatie aan IGJ, nu de strekking van de nieuwe regeling is: “toezichtinformatie die IGJ vergaart, moet IGJ ook publiceren”. Het simpelweg op eerste verzoek van IGJ verstrekken van alle gegevens zou in de nabije toekomst dus tot gevolg kunnen hebben dat al die gegevens aan het grote publiek worden bekendgemaakt. Over vragen als “welke (tuchtrechtelijke) verantwoordelijkheid heb ik indien ik deze gegevens verstrek?” en “In welke gevallen mag IGJ medische dossiers inzien, als de patiënt daarvoor geen toestemming heeft gegeven?” zou door elke tandarts, mondhygiënist en tandprotheticus goed moeten worden nagedacht, alvorens wordt besloten welke gegevens aan IGJ kunnen worden verstrekt.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief