Wetsvoorstel tot wijziging 13 Zvw – hinderpaalcriterium

19 november 2014

Wetsvoorstel

In het wetsvoorstel (nr. 33 362) waarmee tevens wordt beoogd het hinderpaalcriterium uit artikel 13 Zvw te schrappen wordt uitgegaan van de mogelijkheid dat een zorgverzekeraar bij ongecontracteerde binnenlandse en buitenlandse zorg geen enkele vergoeding hoeft te betalen. Het moet daarbij overigens wel gaan om een verzekeraar die naturapolissen aanbiedt. Een restitutieverzekeraar blijft gehouden 100% te vergoeden, omdat zo’n verzekering de kosten van zorg vergoedt en niet de zorg zelf.

In een met de minister van VWS gesloten akkoord (en in amendementen op het wetsvoorstel) is een uitzondering gemaakt voor de eerstelijns zorg, waaronder huisartsen, farmaceutische zorg geleverd door de apotheek, fysiotherapeuten en logopedisten.

Advies Raad van State

Op verzoek van de Eerste Kamer heeft de Raad van State bij brief van 22 oktober 2014 voorlichting gegeven over het voorgestelde artikel 13 Zvw. Aanleiding voor het verzoek van de Eerste Kamer waren verschillende wijzigingen die gedurende de behandeling van het wetsvoorstel op het voorgestelde artikel 13 Zvw zijn aangebracht, maatschappelijke discussie over de vrije artsenkeuze en vragen over de verhouding van het voorgestelde artikel tot Europees- en internationaalrechtelijke criteria op het terrein van de interne markt en het grensoverschrijdend verkeer.

Op basis van het advies van de Raad van State werd in de media veelvuldig de conclusie getrokken dat het gewijzigde artikel 13 Zvw de Europeesrechtelijke toets zou kunnen doorstaan. Het lijkt er eerder op dat de Raad van State juist nalaat een conclusie te formuleren over de vraag of het wetsvoorstel al dan niet verenigbaar is met de EU Pati

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief