De Wkkgz en de nieuwe Wtza: meer dan alleen klachtenafhandeling

24 mei 2018

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staat in de praktijk vaak gelijk aan een wet die regelt hoe de zorgaanbieder de klachtenafhandeling dient te regelen. Maar de Wkkgz verplicht de zorgaanbieder tot veel meer.

In deze wet is vastgelegd wat goede zorg nu precies inhoudt, cliënten krijgen door deze wet een sterkere positie, de wet zorgt ervoor dat medewerkers incidenten veilig moeten kunnen melden en de meldplicht van zorgaanbieders is in de Wkkgz uitgebreid.

De overheid wil nog meer en komt met de introductie van een nieuwe wet: de Wtza.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
Thans is het wetsvoorstel WTZa (Wet toetreding zorgaanbieders) in behandeling bij de Tweede Kamer. Het kabinet wenst scherpere eisen te stellen aan toetreding tot de zorg. Zo kan het toezicht op nieuwe zorgaanbieders worden verbeterd. Ook komt er een vernieuwde meldplicht, voor alle nieuwe zorgaanbieders binnen het bereik van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voorheen was een deel van de instellingen vrijgesteld van melding. Met deze uitgebreide meldplicht krijgen zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten meer wettelijk mogelijkheden om gegevens over fraudeurs met elkaar te kunnen uitwisselen. Daartoe wordt een waarschuwingsregister in het leven geroepen.

De tijd die de IGJ nu bezig is met informatievergaring gaat ten koste van het toezicht. Het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders moet daar verandering in gaan brengen door informatie over de zorgaanbieders sneller bij de toezichthouder te krijgen.

Kwaliteitseisen
Door deze in de Wtza neergelegde meldplicht komen nieuwe zorgaanbieders beter in beeld bij toezichthouders en worden ze bewust gemaakt van de (kwaliteits)eisen die in de zorg gelden. Een deel van de relevante kwaliteitseisen staat in de Wkkgz. Voor veel zorgaanbieders is de strekking van de Wkkgz nog niet geheel duidelijk. Zo is onlangs door het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam een uitspraak gedaan waarbij het verweer van de zorgaanbieder dat hij niet verplicht was een klachten- en geschillenregeling te hebben door het Tuchtcollege – terecht – werd verworpen.

Kanttekening
De Wtza is onderdeel van een actieplan om fraude aan te pakken, maar nog niet alle scherpe randjes zijn er af. Zo zal de Wtza niets veranderen aan de constructies waarbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg niet onder dezelfde rechtspersoon valt als de daadwerkelijke verleende zorg. Daardoor blijft het voor de toezichthouder lastig is om de juiste rechtspersoon te controleren en corrigeren.

Conclusie
Alhoewel nog niet duidelijk is wanneer de Wtza in werking zal gaan treden, is het van belang de ontwikkelingen op dit punt in de gaten te houden. Nieuwe zorgaanbieders moeten een toelating aanvragen en zij zullen op grond van de Wtza meer verplichtingen krijgen. De Wkkgz bevat veel verplichtingen voor zorgaanbieders en rechten voor cliënten. U dient zich als zorgaanbieder daar bewust van te zijn.

e-learning-wkkgz-en-geschillenregelingen-in-de-zorg

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief