De zieke werknemer en vakantie: wat moet u weten?

17 augustus 2018

Wat moet u doen als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn/haar vakantie? Mag u dan nog vakantiedagen afboeken? Of wat als uw zieke werknemer vakantiedagen wilt opnemen, mag u hem/haar dan laten gaan en mag u dan vakantiedagen afboeken? Bouwt uw werknemer überhaupt vakantiedagen op tijdens ziekte? Allerlei vragen waarmee u als werkgever te maken kunt krijgen. Hieronder vindt u antwoord op deze vragen.

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn/haar vakantie

Een werknemer die ziek wordt tijdens de vakantie geniet niet langer van vakantieverlof. Dat wil zeggen dat de vakantiedagen waarop de werknemer tijdens de vakantie ziek is, niet mogen worden afgeboekt. Dezelfde regel geldt wanneer de werknemer ziek wordt tijdens een collectief vastgestelde vakantieperiode of als de vakantie van de werknemer als geruime tijd is vastgesteld, vervolgens ziek wordt vóór de vakantie en de werknemer nog niet aan het re-integreren is.

U zult zich misschien afvragen waarom dit zo is? Het antwoord is vrij simpel. De gedachte achter (wettelijke) vakantiedagen is dat de werknemer de gelegenheid moet krijgen om uit te rusten. De wetgever is van mening dat een zieke werknemer niet in staat is om uit te rusten, omdat hij/zij moet herstellen.

Er geldt één uitzondering op de hoofdregel. Dat is als de werknemer instemming geeft voor het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte, omdat hij/zij toch graag op vakantie wil. Let erop dat u in een eventuele discussie achteraf wel moet kunnen bewijzen dat de werknemer hier ook bewust voor heeft gekozen. Het advies is daarom om de werknemer te vragen zijn/haar instemming op schrift kenbaar te maken.

Uiteraard zal de werknemer zich wel zo snel mogelijk ziek moeten melden en uiterlijk binnen 24 uur. Daarnaast kunt u nog een aantal verzuimregels stellen. Let er wel op dat deze regels vooraf bij alle werknemers bekend zijn.

Uw werknemer is al een tijd ziek maar wil graag vakantie opnemen

Iedere werknemer heeft recht op vakantie. Het is aan de werknemer om al dan niet te besluiten tijdens ziekte vakantie op te nemen. Dit is ook in lijn met de Europese regelgeving. Een werknemer mag om die reden ook tijdens ziekte zijn/haar vakantie opnemen, maar alleen als zijn/haar re-integratie en herstel niet door de vakantie belemmerd wordt. Regel is namelijk dat een werknemer ook tijd nodig kan hebben en vrij moet kunnen zijn van re-integratieverplichtingen. De bedrijfsarts kan hier een oordeel over geven. De werkgever moet ook toestemming geven. Deze toestemming mag op grond van goed werkgeverschap niet zomaar worden geweigerd (en is derhalve ook afhankelijk van het medische oordeel van de bedrijfsarts). De werkgever doet er verstandig aan de toestemming alleen te gegeven als de werknemer instemt met het inhouden van vakantiedagen.

Kan een werknemer vakantiedagen opbouwen tijdens ziekte?

Het antwoord daarop is ja. Tijdens ziekte worden de wettelijke vakantiedagen volledig opgebouwd. Er geldt dus geen onderscheid tussen zieke en niet-zieke werknemers. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen in de arbeidsovereenkomst of cao andere afspraken staan over de opbouw bij ziekte.

Verval- en verjaringstermijn

Om de werknemer te prikkelen vakantie op te nemen, gelden verval- en verjaringstermijnen. Hierbij is het onderscheid van de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen van belang.

Een werknemer behoudt altijd ten minste recht op het wettelijke minimumaantal vakantiedagen. Het minimum aantal voor een fulltimer bedraagt twintig vakantiedagen. Alles daarboven zijn bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen vervallen na een half jaar, dus de wettelijke dagen over 2018 vervallen met ingang 1 juli 2019. De wettelijke vakantiedagen vervallen echter niet na een half jaar als de werknemer niet in staat was om deze dagen op tijd op te nemen, bijvoorbeeld wegens ziekte. In die gevallen geldt er een verjaringstermijn van 5 jaar. Als een zieke werknemer wel in staat is om minimum vakantie op te nemen (wat het geval is als hem/haar re-integratieverplichtingen zijn opgelegd) en hij/zij daar vanaf ziet, dan blijft de vervaltermijn van een half jaar gelden.

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief