Mr. Claudia Zwetsloot is advocaat en sinds oktober 2011 verbonden aan Eldermans|Geerts. Voordat zij ons kantoor versterkte is zij onder meer 7 jaar werkzaam geweest bij van Doorne N.V. te Amsterdam.

Claudia is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Haar expertise strekt zich uit tot de zorgsector, met name de farmacie en tweedelijns zorg en het commerciële bedrijfsleven. Claudia is co-auteur van het boek “In en uit de maatschap”

Claudia begeleidt zorgverleners, zorginstellingen en ondernemers onder meer bij vraagstukken in de eerste- en tweedelijn over de juridische structuur, governance, samenwerkingsverbanden, en fusies en overnames (aan- en verkoop). Daarnaast heeft Claudia veel ervaring in het opstellen en beoordelen van contracten in de zorg. Ook treedt zij op als mediator. Haar werkwijze kenmerkt zich door haar betrokkenheid en creativiteit. Pragmatische oplossingen worden nagestreefd en de cliënt staat centraal.

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid vervult Claudia enkele bestuurlijke functies naast haar werkzaamheden bij Eldermans|Geerts. Zo is zij ondermeer lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling en voorzitter van de klachtencommissie van het Nederlands Register voor Osteopathie. Claudia is voorts lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging Farmacie en Recht.

Claudia Zwetsloot is een uitstekende partner om naast je te hebben bij een onderhandeling of juridisch conflict. Op constructieve en efficiënte wijze staat zij ons bij en toont daadwerkelijk hart voor onze zaak; blij dat zij juist aan onze kant staat.