Demi heeft hart voor zowel het recht als de zorg. Zij heeft cum laude de master Privaatrecht en de master Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam afgerond en ervaring opgedaan bij diverse advocatenkantoren en de overheid.

Binnen Eldermans|Geerts houdt Demi zich vooral bezig met arbeidsrechtelijke kwesties, waaronder advies over WNT-kwesties, beëindiging van het dienstverband, contractuele bedingen (bijvoorbeeld het studiekostenbeding, non-concurrentiebeding en het verbod op nevenactiviteiten) en zzp-vraagstukken. Verder houdt Demi zich bezig met governance in de zorg en privacy. Zij adviseert zorgaanbieders over hun verplichtingen op grond van privacy wet- en regelgeving, waaronder bijvoorbeeld verzoeken/rechten van betrokkenen (zoals cliënten) en de vereiste privacydocumenten. Ook wonen en zorg behoort tot de specialisatie van Demi, denk daarbij aan advies over het koppelen van wonen en zorg (en de vastlegging daarvan in de overeenkomsten). Daarnaast is Demi goed thuis in het civiele recht en begeleidt zij cliënten bij algemene civielrechtelijke kwesties. Tot slot begeleidt Demi zorgaanbieders binnen de logopedie.

Demi heeft een hands-on mentaliteit en is praktisch waar het kan en principieel waar het moet.

Demi is daarnaast als docent verbonden aan de DeZorgacademy.