Mr. Erwin Zondervan is aan de Rijksuniversiteit in Groningen afgestudeerd met als afstudeerrichtingen Privaatrecht en Strafrecht. Erwin is advocaat sinds 1996 en heeft in die tijd ook een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt. Hij heeft vóór zijn komst bij Eldermans Geerts dertien jaar gewerkt bij DVAN Advocaten, een middelgroot advocatenkantoor in Utrecht en Rotterdam.

Door deze jarenlange ervaring is Erwin gespecialiseerd in diverse onderdelen van het arbeidsrecht en daarnaast in het civiele procesrecht.  Daaronder vallen het individuele en collectieve ontslagrecht, cao-recht, medezeggenschapsrecht, de bijzondere positie van bestuurders en commissarissen, governance vraagstukken, overgang van onderneming, arbeidsrechtelijke vraagstukken rond overnames en fusies, ongevallen op de werkvloer en perikelen rond concurrentie- en relatiebedingen. Hij voert procedures bij alle gerechtelijke instanties zoals bij de Rechtbank en het Gerechtshof, waaronder bodemprocedures en kort gedingen.

Erwin is pragmatisch en probleemoplossend in zijn aanpak en heeft kennis van diverse soorten zorginstellingen. Hij is o.a. lid van de “adviescommissie Sociale Begeleiding” bij Syndion, een grote zorginstelling rond Gorinchem. Hij houdt de belangen van de klant, zowel op korte termijn als op lange termijn, altijd centraal en is to the point met adviezen en oplossingen.

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur
Erwin Zondervan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied arbeidsrecht geregistreerd.

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.