Mr. Lisanne Brouwer is werkzaam als advocaat bij Eldermans|Geerts en richt zich binnen het kantoor op het gezondheidsrecht in zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke zin. Daarbij houdt Lisanne zich bezig met algemene juridische problemen waar beroepsverenigingen, zorgaanbieders en -instellingen in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Dit kan onder andere betrekking hebben op het gezondheidsrecht in het algemeen, het contractenrecht, het huurrecht en het ondernemingsrecht. Haar praktijk bestaat uit zowel adviseren als procederen. Daarnaast is Lisanne nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de (integrale) geboortezorg.

Haar kracht ligt in het vinden van een pragmatische oplossing met oog voor de relatie tussen partijen. Daarbij is Lisanne betrokken en staat voor haar de cliënt centraal.

Lisanne is in 2014 cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, master Privaatrecht.