Mr. Lisanne Brouwer is als advocaat aan Eldermans|Geerts verbonden en richt zich binnen ons kantoor met name op het gezondheidsrecht in zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke zin. Daarbij houdt Lisanne zich bezig met algemene juridische problemen waar zorgaanbieders en -instellingen in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Dit kan onder andere betrekking hebben op het gezondheidsrecht in het algemeen, het contractenrecht, het huurrecht, het ondernemingsrecht en het mededingingsrecht.

Naast algemene gezondheidsrechtelijke vraagstukken richt Lisanne zich op scheiden van wonen en zorg en Wmo-vraagstukken.

Daarnaast is Lisanne nauw betrokken bij het zorgmakelaarschap, met name voor farmacie en geboortezorg.