Mr. Lisette Greebe is sinds 1 juli 2019 verbonden aan Eldermans en Geerts. In 2003 is Lisette afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar overstap naar Eldermans en Geerts is Lisette 16,5 jaar lang werkzaam geweest bij een rechtsbijstandsverzekeraar waar zij zorgverleners bijstond in tucht-klachtzaken. Ook stond Lisette zorgverleners bij in geschillen met zorgverzekeraars.

Binnen Eldermans|Geerts ligt haar focus op bijstand aan zorgaanbieders/ zorgverleners in het kader van de materiële controles en fraudeonderzoeken. Door haar ruime ervaring in het algemeen verbintenissenrecht verleent zij ook op dit vlak advies en bijstand. Daarnaast staat Lisette zorgaanbieders bij in tuchtzaken en klachtzaken.