Mr. Nina Amini Abyaneh is sinds 1 mei 2019 verbonden aan Eldermans|Geerts. Nina heeft in juli 2019 haar master Recht van de Gezondheidsrecht afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens haar studie heeft zij op verschillende manieren praktijkervaring opgedaan. Nina heeft stages gelopen bij diverse advocatenkantoren en een ziekenhuis. Daarnaast is zij enige tijd werkzaam geweest als buitengriffier bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam.

Vanwege haar brede interesse zal Nina zich bezighouden met verschillende rechtsgebieden. Nina haar focus zal met name liggen bij het gezondheidsrecht in het algemeen, governance in de zorg en bij diverse privacyvraagstukken. In het kader van de privacyvraagstukken zal Nina adviseren over de AVG en gegevensbescherming. Daarnaast is Nina ook nauw betrokken bij het zorgmakelaarschap voor de mondzorg.