Mr. Ralph Tak is verbonden aan Eldermans|Geerts als jurist. Vóór zijn overstap naar ons kantoor is hij bijna 9 jaar werkzaam geweest bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) (en diens voorganger de Nederlandse Mededingingsautoriteit).

Binnen Eldermans|Geerts houdt Ralph zich bezig met mededingingsrecht, subsidie- en staatssteunrecht, het sociaal domein en geschillen met toezichthouders (waaronder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit). Zijn achtergrond bij de ACM komt bij al deze kwesties goed van pas. Daar heeft hij veel ervaring opgedaan met het behandelen van mededingingszaken. Bovendien was hij nauw betrokken bij de eerste zaken waarin overtredingen van het kartelverbod werden geschikt. Ook was hij daar betrokken bij de totstandkoming van de voor de oprichting van de ACM relevante wetten en regels.

Ralph studeerde strafrecht en economisch publiekrecht (met genoegen) aan de Universiteit Utrecht en volgde bovendien twee specialisatieopleidingen. Algemeen bestuursrecht aan de Grotius Academie rondde hij af in 2011 en European Competition Law and Economics aan de Brussels School of Competition rondde hij in 2014 af (allebei cum laude). In 2016 was Ralph coauteur van twee preadviezen voor de Jonge VAR over grensoverschrijdende handhaving van het mededingingsrecht en consumentenrecht. Hij is tevens lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR). Daarnaast is Ralph ook docent bij De Zorgacademy.